Doskonalenie kompetencji przyszłego lekarza

Doskonalenie kompetencji przyszłego lekarza

logo WER EFS 900

Projekt
„Doskonalenie kompetencji przyszłego lekarza”


Władze Dziekańskie Wydziału Lekarskiego przy udziale Działu Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM uzyskały dofinansowanie na realizację projektu „Doskonalenie kompetencji przyszłego lekarza” złożonego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w programie Rozwój Kompetencji nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt skierowany jest do studentów V i VI roku kierunku lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów medycyny, przede wszystkim kompetencji komunikacyjnych, zawodowych oraz kompetencji z zakresu przedsiębiorczości.

W ramach projektu studenci w celu podwyższenia swoich kompetencji będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

  1. warsztatów z podstawowych metod diagnostycznych (EKG, RTG, EEG, ENG), badania usg, redagowania recept, podstaw metod fizjoterapeutycznych powszechnej dostępności, systemów informatycznych ewidencjonowania chorych,
  2. zajęć praktycznych wprowadzających do działalności naukowej,
  3. wizyt studyjnych w aptekach,
  4. warsztatów komunikacji interpersonalnej, komunikacji z pacjentami poszkodowanymi, komunikacji: lekarz - pacjent, lekarz - rodzina pacjenta, lekarz - inny personel, pracownik - pracodawca,
  5. warsztatów z coachingu, z dialogu z dziennikarzami, z savoir-vivre lekarza, zajęć w j. obcym na poziomie B2 z lektorem (j. rosyjski, norweski, szwedzki i hiszpański),
  6. wizyt studyjnych w hospicjum, w placówkach leczniczo-opiekuńczych, w placówkach pomocowych dla bezdomnych,
  7. warsztatów z płatnikiem usług medycznych (NFZ) i instytucjami wspomagającymi finansowanie służby zdrowia, z brokerem ubezpieczeniowym, z doradcą podatkowym, przedstawicielem firmy farmaceutycznej, pracownikiem SANEPIDU, z prawnikiem, z przedstawicielami Bydgoskiej Izby Lekarskiej,
  8. konwersatoriów z lekarzami-rezydentami oraz zajęcia praktyczne z księgowym z zasad rozliczania własnej działalności prywatnej - indywidualnej praktyki lekarskiej.

Okres realizacji projektu:
Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lipca 2017 r. i potrwa do 30 czerwca 2020 r.

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 1 228 650 zł

Koordynator projektu: prof. dr hab. Alina Woźniak

Realizację projektu prowadzi Dział Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM.

Informacje bieżące o realizacji projektu >>