Kurs z zakresu tworzenia scenariuszy symulacji medycznej

Kurs z zakresu tworzenia scenariuszy symulacji medycznej

Zespół ds. realizacji projektu „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” ogłasza nabór na szkolenie dodatkowe dla nauczycieli akademickich planujących prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod symulacji medycznej - kurs z zakresu tworzenia scenariuszy symulacji medycznej.

Szkolenie obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu: podstawowych zasad, elementów składowych i etapów tworzenia scenariuszy klinicznych do prowadzenia symulacji medycznej, procesu planowania symulacji i testowania scenariuszy, przygotowania scenariuszy pod kątem efektów kształcenia, stosowania scenariuszy do oceny studenta, a także opracowanie przykładowego scenariusza i praktyczne sprawdzenie scenariusza w sali symulacji.

Zgłoszenia do 12 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje >>