Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny „Niezwykły świat roślin leczniczych”
dla uczniów Liceów Ogólnokształcących w Bydgoszczy
oraz
studentów i pracowników Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera UMK
V edycja, 2017 rok

Już po raz piąty Studenckie Koło Naukowe Botaniki Farmaceutycznej działające przy Katedrze i Zakładzie Biologii i Botaniki Farmaceutycznej zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Niezwykły świat roślin leczniczych”. Przedmiotem konkursu są fotografie ukazujące piękno roślin wpływających na stan naszego zdrowia.

Podobnie jak w ubiegłym roku konkurs skierowany jest do wszystkich studentów i pracowników Collegium Medicum im. L. Rydygiera UMK oraz do uczniów Liceów Ogólnokształcących w Bydgoszczy. Honorowy patronat nad konkursem objął Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. dr hab. Stefan Kruszewski. Tegoroczna edycja konkursu towarzyszy międzynarodowej akcji „Fascination of Plants Day” (www.plantday.com.pl).

Nagrody przyznamy w dwóch kategoriach: "Uczniowie LO" i "Studenci i Pracownicy CM UMK". Główną nagrodą dla uczniów LO jest voucher o wysokości 1500 zł ufundowany przez Centrum Edukacyjne Maturita na dowolny kurs maturalny. Pozostałe nagrody to m.in. albumy o tematyce przyrodniczej, ufundowane przez Lasy Państwowe i inne instytucje.

Na zdjęcia oczekujemy do dnia 31 maja 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 11 czerwca 2017 r.

 • Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać maksymalnie 3 zdjęcia na adres: rosliny.lecznicze.konkurs@gmail.com.
  Fotografie muszą być w formacie JPG i wielkości od 1,5 do 6 MB (nie mogą być panoramiczne i z naniesioną datą).
  Zdjęcia należy przesyłać w oddzielnych plikach wpisując tytuł: Konkurs fotograficzny.
  Zgłaszane fotografie nie mogły brać wcześniej udziału w żadnym innym konkursie fotograficznym.
 • W nazwach przesyłanych plików (zdjęć) należy zamieścić: nazwisko i imię autora oraz numer zdjęcia.
 • W dodatkowym załączniku należy zamieścić autorskie podpisy poszczególnych zdjęć oraz następujące dane:
  - Uczniowie: imię i nazwisko, nazwę i numer szkoły, klasę, e-mail, nr telefonu.
  - Studenci: imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, e-mail, nr telefonu.
  - Pracownicy: imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, nazwę katedry/jedn. administracyjnej, e-mail, nr telefonu.

Szczegóły konkursu zamieszczone są w regulaminie.

pdfREGULAMIN KONKURSU419.33 KB

plakat konkursu fotograficznego "Niezwykły świat roślin leczniczych" 2017

Wyniki IV edycji >>

Wyniki III edycji >>

Wyniki II edycji >>