Projekt GRADYS wyróżniony

Projekt GRADYS wyróżniony

Collegium Medicum UMK zakończyło udział w Projekcie GRADYS realizowanym przez konsorcjum, którego liderem jest zespół pracowników Instytutu Psychologii UKW - dr hab. Paweł Izdebski, prof. nadzw. (kierownik projektu), dr Monika Wiłkość, dr Ludmiła Zając-Lamparska.

Lider Projektu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2016 w kategorii: Uczelnie wyższe, za realizację projektu GRADYS. Prestiżowa Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju jest przyznawana instytucjom i placówkom naukowym realizującym projekty finansowe z unijnych i krajowych projektów, które przykładają się do zrównoważonego rozwoju naszego kraju.

Zespół Collegium Medicum uczestniczący w Projekcie GRADYS tworzyli: prof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz, prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska, dr Marta Podhorecka, dr Anna Dudzic-Koc, dr Agnieszka Szałkowska oraz mgr Anna Polak-Szabela.

Projekt GRADYS będący w końcowej fazie badawczej zakończony będzie fazą wdrożeniową i tworzeniem spółki Spin-off. Celem GRADYS’a jest opracowanie innowacyjnego narzędzia – pierwszego w Polsce (i prawdopodobnie na świecie) oprogramowania w postaci ćwiczeń symulacyjnych z elementami wirtualnej rzeczywistości, wspomagających funkcje poznawcze osób starzejących się prawidłowo i starzejących się patologicznie w przebiegu chorób otępiennych w oparciu o metodę treningu kognitywnego. W skład konsorcjum realizującego projekt wchodzą ponadto Stowarzyszenie „Nowa Wspólna Droga” ze Swarzędza, Wyższa Szkoły Technologii Informatycznych w Warszawie oraz PB ONLINE Sp. z o.o., która przygotuje oprogramowanie GRADYS do komercjalizacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu http://www.gradys.eu/