Bezpłatne szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych

Bezpłatne szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych

 Informujemy o trwającym naborze kandydatów
na dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia
szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych.

Serdecznie zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń na BEZPŁATNE szkolenia specjalizacyjneSzkolenie specjalizacyjne
w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek

(25 miejsc dofinansowanych)

Warunkiem zakwalifikowania na specjalizację jest:

 • spełnienie przez pielęgniarkę wymogów zawartych w art. 67 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.)
 • legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu:
  kursu specjalistycznego "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa"
  oraz
  kursu specjalistycznego "Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego"
 • posiadanie kwalifikacji w zakresie badania fizykalnego:
  - zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego "Wywiad i badanie fizykalne
    (możliwość ukończenia w trakcie trwania specjalizacji)

  - lub dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r.
  - lub zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment


Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania dla osób zainteresowanych kursu RKO przed rozpoczęciem specjalizacji (uruchomienie kursu uzależnione jest od ilości osób zainteresowanych).Szkolenie specjalizacyjne
w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego dla położnych

(25 miejsc dofinansowanych)

Warunkiem zakwalifikowania na specjalizację jest:

 • spełnienie przez pielęgniarkę wymogów zawartych w art. 67 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.),
 • legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu:
  kursu specjalistycznego "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka"
  oraz
  kursu specjalistycznego "Leczenie ran dla położnych"
 • posiadanie kwalifikacji w zakresie badania fizykalnego:
  - zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego "Wywiad i badanie fizykalne"
  (możliwość ukończenia w trakcie trwania specjalizacji)
  - lub dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r.
  - lub zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment


Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania dla osób zainteresowanych kursów "Leczenie ran dla położnych" oraz "RKO" przed rozpoczęciem specjalizacji (uruchomienie kursu uzależnione jest od ilości osób zainteresowanych).


Planowany termin rozpoczęcia specjalizacjipaździernik/listopad 2016 roku (po podpisaniu umowy o dofinansowanie specjalizacji z Ministerstwem Zdrowia).


Wnioski o rozpoczęcie szkolenia
wraz z wymaganymi dokumentami należy składać
DO DNIA 30 września 2016 r.
na adres:

 • drogą mailową: zkpodyppiel@cm.umk.pl

 • pocztą tradycyjną:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
  Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
  ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz


Wszelkich informacji udziela:
Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
tel. 52 585-58-29(30)