Konkurs na kształcenie podyplomowe lekarzy

Konkurs na kształcenie podyplomowe lekarzy

logo MZ15 czerwca 2016 r. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs nr POWR.05.04.00-IP.05-00-003/16 na kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zakres tematyczny kursów doszkalających innych niż specjalizacje oferowanych w ramach projektu dotyczy zagadnień medycznych opartych o Evidence Based Medicine związanych z wczesnym wykrywaniem lub/i leczeniem:

a) chorób układu krążenia,
b) chorób nowotworowych,
c) chorób i zaburzeń psychicznych,
d) chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego,
e) chorób układu oddechowego.

Więcej informacji o konkursie na kształcenie podyplomowe lekarzy >>