Konkurs na dofinansowanie programu Ścieżki Kopernika 2,0

Konkurs na dofinansowanie programu Ścieżki Kopernika 2,0

logo ncbir22 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 w programie Ścieżki Kopernika 2.0 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na projekty pozwalające na rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji jej służebnej roli wobec państwa (tzw. trzeciej misji), jako forum aktywności społecznej poprzez działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.

więcej informacji o Programie Ścieżki Kopernika 2.0 >>