Trzecie miejsce dla naszego studenta w Scapula Aurea 2016

Trzecie miejsce dla naszego studenta w Scapula Aurea 2016

Student I roku kierunku lekarskiego Wawrzyniec Skoczylas zajął III miejsce w klasyfikacji indywidualnej w prestiżowym Międzyuczelnianym Konkursie Wiedzy Anatomicznej Scapula Aurea zorganizowanym we Wrocławiu w dniach 3-5 czerwca 2016 r. W konkursie zmagali się studenci kierunków lekarskich z 11 ośrodków uniwersyteckich: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Kielc, Krakowa, Łodzi, Olsztyna, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia.

Egzamin praktyczny polegał na identyfikacji 30 szczegółów anatomicznych (szpilek) na preparatach utrwalonych w formalinie oraz 40 szczegółów anatomicznych na obrazach RTG, CT i MRI. Egzamin testowy obejmował 80 pytań jednokrotnego wyboru i 10 pytań wielokrotnego wyboru z zakresu anatomii prawidłowej, topograficznej i klinicznej oraz neuroanatomii.

Serdecznie gratulujemy!