Bezpłatne kursy dla pielęgniarek i położnych

Bezpłatne kursy dla pielęgniarek i położnych

BEZPŁATNE KURSY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CM UMK

Informujemy, że Uczelnia otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.05.04.00-IP.05-00-002/15 projektu pt. „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w CM UMK w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”.

W ocenie ekspertów projekt Uczelni zdobył 135 pkt na 140 pkt możliwych do zdobycia.

Konkurs o numerze POWR.05.04.00-IP.05-00-002/15 ogłoszony został w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, typ projektów: kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi.

kkkkkk

Oferta szkoleń bezpłatnych w ramach projektu POWR.05.04.00-IP.05-00-002/15:

Kursy kwalifikacyjne

Kursy specjalistyczne


- Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek


- Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych


- Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek


- Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych


- Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych


- Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek
i położnych


- Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek


- Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek


Na powyższe kursy prowadzany jest nabór ciągły.

Aktualny harmonogram szkoleń dostępny będzie na stronie kształcenia podyplomowego.

Wnioski o rozpoczęcie szkolenia wraz z wymaganymi dokumentami należy składać na adres:
- drogą mailową na adres: zkpodyppiel@cm.umk.pl
- poczta tradycyjną/osobiście na adres:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
ul. Techników 3
8
5-801 Bydgoszcz

W okresie maj-czerwiec planowane jest uruchomienie następujących kursów:

- Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych
- Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
- Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych

Szczegółówych informacji o warunkach rekrutacji i udziału w projekcie udziela:
Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek   
tel.52 585-58-30(29)
www.cm.umk.pl (zakładka Kształcenie Podyplomowe Pielęgniarek i Położnych)