Czystość i brud. Higiena nowożytna.

Czystość i brud. Higiena nowożytna.

Łaźnia Miejska w Bydgoszczy - zdjęcie archiwalne W dniach 17-18 września 2015 r. Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu organizuje Konferencję naukową "Czystość i brud. Higiena nowożytna (XV-XVIII w.)". Konferencja będzie odbywać się w Sali Posiedzeń im. Prof. Bogdana Romańskiego w budynku A przy ul. ul. Jagiellońskiej 13.

Celem konferencji jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie w jaki sposób do problemu higieny podchodzili ludzie w epoce nowożytnej? Do udziału w tym interdyscyplinarnym przedsięwzięciu zostali zaproszeni historycy różnych specjalności - medycyny, dziejów nowożytnych, kultury i sztuki oraz archeolodzy i filolodzy.

Zamiarem organizatorów jest kontynuowanie cyklu konferencji naukowych dotyczących kwestii higieny na przestrzeni dziejów – od starożytności po XX w.

Szczegółowe informacje i plan obrad >>