HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Konferencja naukowa "Czystość i brud. Higiena nowożytna (XV-XVIII w.)"

Konferencja naukowa "Czystość i brud. Higiena nowożytna (XV-XVIII w.)"

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
zaprasza na
konferencję naukową

pt.
Czystość i brud. Higiena nowożytna (XV-XVIII w.)
Bydgoszcz, 17-18 września 2015 r.

pdfKomunikat nr 3: Szczegółowy plan obrad
 260.55 KB

Miejsce obrad:
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 13, budynek A
Sala Posiedzeń im. Prof. Bogdana Romańskiego

Łaźnia Miejska w Bydgoszczy zdjęcie archiwalneRozpowszechniony dziś termin „higiena” wszedł do użytku dopiero na początku XIX w., jednakże instynktowne pragnienie zachowania zdrowia żywione przez człowieka, a stanowiące istotę higieny, jest znacznie starsze. Dowodzą tego rozmaite zabytki kultury materialnej, źródła pisane oraz ikonografia. Znaczna, choć często bardzo odmienna od naszej, rola higieny w epoce nowożytnej powodowała, że: ablucje, posty, wypoczynek, zabiegi przy zwłokach, przybierały często zrytualizowany, sakralny charakter. Pożądana czystość budziła jednocześnie obawy natury medycznej i moralnej. Kwestią higieny zajmowali się więc zarówno lekarze, teolodzy, jak i prawodawcy, albowiem szeroko rozumiana troska o zachowanie lub przywrócenie fizycznej i duchowej czystości, a zarazem lęk przed zagrożeniami jakie niósł ze sobą rozmaicie pojmowany brud, cechowały życie jednostek i całych społeczności.

Każda epoka wypracowywała własny sposób pojmowania czystości i brudu, a w związku z tym także i oryginalną koncepcję higieny. Celem niniejszej konferencji, jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie w jaki sposób do problemu higieny podchodzili ludzie w epoce nowożytnej? Do udziału w tym, interdyscyplinarnym przedsięwzięciu zapraszamy: historyków różnych specjalności - medycyny, dziejów nowożytnych, kultury i sztuki oraz archeologów i filologów. Zamiarem organizatorów jest kontynuowanie tym samym cyklu konferencji naukowych dotyczących kwestii higieny na przestrzeni dziejów – od starożytności po XX w.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 300 zł (dla uczestników studiów doktoranckich 250 zł). W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz wydawnictwo zawierające wygłoszone referaty. Koszty noclegów uczestnicy pokrywają indywidualnie. Jednocześnie zaznacza się, że do druku będą skierowane wyłącznie teksty, które uzyskają pozytywną opinię recenzentów oraz zostaną prawidłowo przygotowane pod względem edytorskim (wymogi redakcyjne będą przekazane w kolejnym komunikacie).

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do 15 stycznia 2015 r., na adres: wojciech.slusarczyk@cm.umk.pl lub zhistmedpiel@cm.umk.pl formularza zgłoszeniowego wraz ze streszczeniem (1500 znaków) proponowanego referatu.
docxFormularz zgłoszeniowy 66.42 KB
Formularz można również przesłać tradycyjną pocztą na adres:

Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
z dopiskiem „Czystość i brud”.

Termin nadesłania pełnych tekstów referatów – 15 maja 2015 r. 

Organizator:
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa
 • Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

Współorganizatorzy:

 • Zakład Historii Nowożytnej
  (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Zakład Historii Nowożytnej
  (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Katedra Historii Kultury
  (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego
  (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

W przypadku pytań proszę o kontakt:
dr Wojciech Ślusarczyk
tel. 661-876-262
e-mail: wojciech.slusarczyk@cm.umk.pl

fot. Łaźnia Miejska w Bydgoszczy, www.bydgoszcz.pl