Majowe konferencje

Majowe konferencje

Maj obfituje w szereg ciekawych propozycji konferencyjnych. Zapraszamy do uczestnictwa w konferencjach organizowanych zarówno przez dydaktyków jak i studentów Collegium Medicum UMK. Różnorodność tematyczna pozwala na dobór sesji zgodnych z zainteresowaniami naukowymi.

Zapraszamy do aktywnego przeglądania strony www.cm.umk.pl/nauka/konferencje-i-zjazdy.html, gdzie na bieżąco informujemy o kolejnych spotkaniach.


28-29 maja 2015 r.
Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa
XXIV Sympozjum Historii Farmacji
„Historia panaceum. Między marzeniem a oszustwem”

więcej informacji >>

28-29 maja 2015 r.
Katedra i Zakład Pedagogiki i Dydaktyki Pielęgniarskiej
III Konferencja Międzynarodowa
„Aksjologiczne podstawy edukacji. Między wolnością a odpowiedzialnością za słowo”

więcej informacji >>

28-30 maja 2015 r. 
Klinika Foniatrii i Audiologii
X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi

więcej informacji >>

29 maja 2015 r.
Katedra i Klinika Geriatrii
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„Współczesne pielęgniarstwo i opieka medyczna w wybranych krajach Europy - stan aktualny i przyszłość”

więcej informacji >>

29 maja 2015 r.
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii
I Międzynarodowa Sesja Geriatrii i Gerontologii Młodych Naukowców
„Współczesne pielęgniarstwo i opieka medyczna w wybranych krajach Europy - stan aktualny i przyszłość”

więcej informacji >>

 

13-14 maja 2015 r.
Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarstwa Pediatrycznego
Pielęgniarka wobec wyzwań współczesnej pediatrii

więcej informacji >>

15 maja 2015 r.
Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
Pracownia Podstaw Opieki Położniczej
Zakład Medycyny Rozrodu i Andrologii
Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarstwa Ginekologicznego
III Konferecja Naukowo-Szkoleniowa
„Bydgoskie Spotkania Położnych”

więcej informacji >>