Praktyki zagraniczne ERASMUS+

Praktyki zagraniczne ERASMUS+

erasmus plus logo Trwa rekrutacja na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus +. Zainteresowanych, którzy spełniają poniższe kryteria zapraszamy do udziału.

Podstawowe informacje:

 1. Student samodzielnie znajduje instytucję przyjmującą, której profil odpowiada jego kierunkowi studiów i oczekiwaniom.
  • Instytucja przyjmująca musi znajdować się w jednym z krajów członkowskich UE, EOG lub kandydujących - [Turcja, była Republika Jugosławii Macedonia (FYROM)].
  • Nie można odbyć praktyk w instytucjach unijnych, ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie programami unijnymi (wykaz instytucji na stronie internetowej), a także w polskich placówkach dyplomatycznych.

 2. Na jak długo?
  • Od dwóch do trzech miesięcy
  • Praktyki muszą być zrealizowane do 15.09.2015 r.

 3. Podstawowe dokumenty:
 4. Więcej informacji:

Decyduje kolejność zgłoszeń (dotyczy zarówno studentów kampusu bydgoskiego jak i toruńskiego)!
Liczba miejsc ograniczona.

Kontakt:
Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Gospodarką CM
e-mail: programy@cm.umk.pl 
85-094 Bydgoszcz
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
budynek audytoryjny, p. 17 (I piętro)