COVID-19    Kształcenie i sesja w trybie zdalnym od 31 stycznia do 27 lutego  

Collegium Medicum UMK

Lista delegatów na Walne Zebranie PTORL

Lista delegatów na Walne Zebranie PTORL w dniu 3 września 2014 r. dr Krzysztof Dalke dr hab. Anna Sinkiewicz dr Józef Mierzwiński dr Piotr Winiarski dr hab. Paweł Burduk dr Andrzej Krzyżaniak prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak dr Małgorzata Wierzchowska dr Adam Piziewicz

Zastępcy delegata: dr Arkadiusz Owczarek dr Aleksander Zwierz