Nowe konkursy NCN: OPUS 21, PRELUDIUM 20

Nowe konkursy NCN: OPUS 21, PRELUDIUM 20

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne konkursy:

OPUS 21 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej.

PRELUDIUM 20 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora.

Szczegółowe informacje dot. konkursu można znaleźć w linku: GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI.

Termin składania wniosków upływa 1 czerwca 2021 roku.