HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

 


 

Nowe konkursy NCN:

OPUS 21>> na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej

PRELUDIUM 20>> na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora

Uwaga:

Termin składania (w Dziale Nauki i Projektów CM) ostatecznej wersji wniosków OPUS 21, PRELUDIUM 20, wraz z ankietą VAT oraz jednym egzemplarzem wydruku (strona tytułowa, plan badań oraz kosztorys wraz z kalkulacją projektu) poświadczonego podpisem kierownika projektu, kierownika jednostki organizacyjnej i dziekana wydziału, upływa dnia 1 czerwca 2021 r.

W celu prawidłowego przygotowania wniosków pod względem formalnym prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami Działu oraz przesłanie elektronicznej wersji roboczej przygotowywanego wniosku (tel. 52 585-36-91, 52 585-59-95, projekty@cm.umk.pl).