GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Uwaga: 

Termin składania (w Dziale Nauki CM) ostatecznej wersji wniosków wraz z ankietą VAT oraz jednym egzemplarzem pełnego wydruku roboczego poświadczonego podpisem kierownika projektu, kierownika jednostki organizacyjnej i dziekana wydziału, upływa 2 grudnia 2019 r. 

W celu prawidłowego przygotowania wniosków pod względem formalnym prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami Działu oraz przesłanie elektronicznej wersji roboczej przygotowywanego wniosku (tel. 52 585-33-92, 52 585-59-95, nauka3@cm.umk.pl).