GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

 

Uwaga:

Termin składania ostatecznej wersji wniosku, z oświadczeniem o niekorzystaniu z pomocy publicznej, ankietą VAT oraz z jednym egzemplarzem pełnego wydruku roboczego poświadczonego podpisem kierownika projektu, kierownika jednostki organizacyjnej i dziekana wydziału, w Dziale Nauki CM, upływa 3 września 2019 r.

W celu prawidłowego przygotowania wniosków pod względem formalnym prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami Działu oraz przesłanie elektronicznej wersji roboczej przygotowywanego wniosku (tel. 52/585-59-95, nauka3@cm.umk.pl).