GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

·         ETIUDA 8 – konkurs na stypendia doktorskie;
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda8

·         SONATINA 4 – konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora;
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina4

Uwaga: Termin składania (w Dziale Nauki CM) ostatecznej wersji wniosków wraz z ankietą VAT oraz jednym egzemplarzem pełnego wydruku roboczego poświadczonego podpisem kierownika projektu, kierownika jednostki organizacyjnej i dziekana wydziału, upływa 2 marca 2020 r.

W celu prawidłowego przygotowania wniosków pod względem formalnym prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami Działu oraz przesłanie elektronicznej wersji roboczej przygotowywanego wniosku (tel. 52/585-33-92, 52/585-59-95 nauka3@cm.umk.pl).