GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Nowe konkursy NCN:

SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19 - konkurs skierowany jest do badaczy, którzy mogą poszerzyć wiedzę na temat sposobów diagnozy, leczenia, zapobiegania COVID-19 oraz na temat psychologicznych i społecznych skutków pandemii. Budżet konkursu wynosi 10 mln zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z dokumentacją znajdują się na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/covid-19

Wnioski należy przesyłać do weryfikacji Działu Nauki na adres: nauka@cm.umk.pl, do 8 kwietnia 2020 r.

Kompletne (z wymaganymi załącznikami) wnioski, wypełnione zgodnie z zakresem danych wymaganych w formularzu, przesłane  w formie elektronicznej, są składane za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Proszę o wcześniejsze przesłanie ostatecznych wniosków, gdyż przed złożeniem ich w NCN muszą być podpisane przez Rektora. Termin składania wniosków w NCN upływa 14 kwietnia 2020 r. 


OPUS 19 - konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich
etapach kariery naukowej
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus19


PRELUDIUM 19 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby

rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium19


Uwaga:

Termin składania (w Dziale Nauki CM) ostatecznej wersji wniosków wraz z ankietą VAT oraz jednym egzemplarzem pełnego wydruku roboczego poświadczonego podpisem kierownika projektu, kierownika jednostki organizacyjnej i dziekana wydziału, upływa 2 czerwca 2020 r.

W celu prawidłowego przygotowania wniosków pod względem formalnym prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami Działu oraz przesłanie elektronicznej wersji roboczej przygotowywanego wniosku (tel. 52 585-33-92, 52 585-59-95, nauka3@cm.umk.pl).