Nowe konkursy NCN: SONATA BIS 10, MAESTRO 12

Nowe konkursy NCN: SONATA BIS 10, MAESTRO 12


SONATA BIS 10 
– na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym.

MAESTRO 12 — na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy.

Szczegółowe informacje dot. konkursu można znaleźć w linku: GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI.

Termin składania wniosków upływa 1 września 2020 roku.