HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Logo i godło - zasady używania

Logo i godło - zasady używaniaLOGO UMK, LOGO COLLEGIUM MEDICUM, LOGO WYDZIAŁU

zasady używania logo określa:
Księga Identyfikacji Wizualnej UMK >>

logo UMK, logo CM UMK, logo wydziałowe

Podstawa prawna:
Uchwała Senatu UMK nr 52 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Księgi Identyfikacji Wizualnej UMK
Uchwała Senatu UMK nr 128 z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniająca Uchwałę 52/2015godło Collegium Medicum UMKGODŁO COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY

jest używane:

 1. w tradycyjnych insygniach władz Collegium Medicum,
 2. gdy przepisy prawa stanowią podstawę do umieszczania go na dokumentach wydawanych przez Uniwersytet,
 3. na znaczkach mosiężnych;
 4. w czasie szczególnie uroczystych okazji - za zgodą Prorektora ds. Collegium Medicum.

 5. Użycie godła Collegium Medicum w innych przypadkach następuje na podstawie pisemnej zgody rektora udzielonej na pisemny i uzasadniony wniosek zainteresowanego jego użyciem, po uzyskaniu opinii prorektora właściwego ds. Collegium Medicum.

Podstawa prawna:
pdfZarządzenie nr 50 Rektora UMK z 24.03.2017 r. w sprawie zasad używania godła i sztandaru UMK oraz godła i sztandaru Collegium Medicum w Bydgoszczy261.65 KBGodło UMK podstawowe GODŁO UMK
jest używane:

 1. w tradycyjnych insygniach władz Uniwersytetu,
 2. w winiecie Biuletynu Prawnego Uniwersytetu,
 3. gdy przepisy prawa stanowią podstawę do umieszczania go na dokumentach wydawanych przez Uniwersytet,
 4. na znaczkach mosiężnych,
 5. w czasie szczególnie uroczystych okazji - za zgodą Rektora UMK.

Podstawa prawna:
pdfZarządzenie nr 50 Rektora UMK z 24.03.2017 r. w sprawie zasad używania godła i sztandaru UMK oraz godła i sztandaru Collegium Medicum w Bydgoszczy261.65 KBWZORY PREZENTACJI POWER POINT ZGODNE Z SYSTEMEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

 1. pptxPrezentacja Collegium Medicum178.69 KB
 2. pptxPrezentacja Wydziału Farmaceutycznego187.66 KB
 3. pptxPrezentacja Wydziału Lekarskiego184.81 KB
 4. pptxPrezentacja Wydziału Nauk o Zdrowiu186.97 KB

Prezentacje w j. angielskim:

 1. pptxPrezentacja Collegium Medicum177.03 KB
 2. pptxPrezentacja Wydziału Farmaceutycznego215.94 KB
 3. pptxPrezentacja Wydziału Lekarskiego182.84 KB
 4. pptxPrezentacja Wydziału Nauk o Zdrowiu184.8 KB