Pracownicy Działu Promocji i Informacji CM

Pracownicy Działu Promocji i Informacji CM

Kierownik: mgr inż. Justyna Gapska
e-mail: gapska@cm.umk.pl 
tel. 52 585-38-13

Nadzór nad wszystkimi zadaniami pracowników Działu Promocji i Informacji CM, w szczególności:

 • koordynacja współpracy z firmami/instytucjami przedstawiającymi propozycje reklamowe
 • reklama zewnętrzna i wewnętrzna Uczelni
 • organizacja Drzwi Otwartych w CM
 • koordynacja udziału CM w targach edukacyjnych
 • udział w pracach biura Bydgoskiego Festiwalu Nauki
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi CM w zakresie promocji Uczelni
 • przygotowywanie kampanii reklamowych CM w mediach elektronicznych i tradycyjnych (prasa, radio, telewizja)
 • współpraca z Centrum Promocji i Informacji UMK w zakresie promocji Uniwersytetu
 • współpraca z Działem Dydaktyki CM i Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną w zakresie rekrutacji
 • współpraca z administracją samorządową, instytucjami kultury, przedsiębiorstwami i uczelniami wyższymi w zakresie promocji CM
 • nadzór nad przygotowywaniem drukowanych i elektronicznych materiałów informacyjnych i promocyjnych
 • inne zadania, zlecone przez Władze Rektorskie i Kanclerskie CM UMK


Specjalista: mgr Jolanta Kilkowska
e-mail: kilkowska@cm.umk.pl
tel. 52 585-38-19

 • tworzenie na polecenie kierownika Działu Promocji i Informacji CM projektów graficznych na bieżące potrzeby druku, w szczególności ulotek, plakatów, tablic i innych materiałów promocyjnych
 • tworzenie grafiki na potrzeby strony internetowej, głównie slajderów, banerów, banerów flash
 • tworzenie projektów reklamowych do prasy, portali internetowych, kampanii promocyjnych
 • obsługa zleceń jednostek CM na projekty graficzne do celów promocji CM
 • prowadzenie profilu CM UMK na portalu Instagram
 • aktualizacja danych na stronie internetowej CM
 • obsługa punktu informacyjnego Programu Absolwent
 • wystawianie Kart Absolwenta UMK
 • obsługa punktu informacyjnego w Dziale Promocji i Informacji CM
 • udział w targach edukacyjnych
 • udział w innych zadaniach realizowanych przez Dział Promocji i Informacji CM


Specjalista: mgr Aleksandra Konopka
e-mail: aleksandra.konopka@cm.umk.pl
tel. 52 585-38-19

 • współpraca z biurem Bydgoskiego Festiwalu Nauki
 • współpraca z koordynatorami i jednostkami CM w zakresie cyklu wykładów „Medyczna Środa”
 • współpraca z koordynatorami i jednostkami CM w zakresie Dnia Nauki „Medicalia”
 • udział w targach edukacyjnych
 • obsługa punktu informacyjnego w Dziale Promocji i Informacji CM
 • współpraca z Działem Dydaktyki CM i Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną w zakresie rekrutacji
 • wystawianie faktur dot. sprzedaży materiałów promocyjnych
 • obsługa zamówień na materiały promocyjne znajdujące się w ofercie e-sklepu
 • aktualizacja danych o uczelni i ofercie dydaktycznej na portalach zewnętrznych
 • obsługa stron CM na portalach społecznościowych
 • udział w innych zadaniach realizowanych przez Dział Promocji i Informacji CM


Specjalista: mgr Katarzyna Kubacka
e-mail: strona@cm.umk.pl
tel. 52 585-35-96

 • redagowanie strony internetowej Collegium Medicum


Specjalista: mgr Agnieszka Milik
e-mail: milik@cm.umk.pl
tel. 52 585-38-19

 • współpraca z mediami w zakresie promocji Uczelni
 • redagowanie aktualności na stronę internetową CM
 • obsługa stron CM na portalach społecznościowych
 • redagowanie drukowanych i elektronicznych materiałów informacyjnych i promocyjnych o Uczelni
 • pozyskiwanie informacji promocyjnych z jednostek CM
 • aktualizacja danych na stronie internetowej CM
 • współpraca z administracją samorządową, instytucjami kultury, przedsiębiorstwami i uczelniami wyższymi w zakresie promocji CM
 • koordynacja współpracy z firmami/instytucjami przedstawiającymi propozycje reklamowe
 • udział w targach edukacyjnych
 • obsługa punktu informacyjnego w Dziale Promocji i Informacji CM
 • współpraca z Działem Dydaktyki CM i Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną w zakresie rekrutacji
 • udział w innych zadaniach realizowanych przez Dział Promocji i Informacji CM


Specjalista: lic. Magdalena Tatarzyn
e-mail: m.tatarzyn@cm.umk.pl
tel. 52 585-38-19

 • prowadzenie magazynu materiałów promocyjnych i informacyjnych, obsługa programu magazynowego MDB MAGAZYN
 • zamawianie nowych materiałów promocyjnych i informacyjnych
 • obsługa zamówień na materiały promocyjne znajdujące się w ofercie
 • sporządzanie sprawozdań finansowych - dokumentów księgowych dla księgowości CM
 • udział w innych zadaniach realizowanych przez Dział Promocji i Informacji CM


 •