HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Pracownicy Działu Promocji i Komunikacji CM

Pracownicy Działu Promocji i Komunikacji CM

Kierownik: mgr inż. Justyna Gapska
e-mail: gapska@cm.umk.pl 

tel. 52 585-39-39

Nadzór nad wszystkimi zadaniami pracowników Działu Promocji i Komunikacji CM, w szczególności:

 • koordynacja współpracy z firmami/instytucjami przedstawiającymi propozycje reklamowe
 • reklama zewnętrzna i wewnętrzna Uczelni
 • organizacja Drzwi Otwartych w CM
 • koordynacja udziału CM w targach edukacyjnych
 • udział w pracach biura Bydgoskiego Festiwalu Nauki
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi CM w zakresie promocji Uczelni
 • przygotowywanie kampanii reklamowych CM w mediach elektronicznych i tradycyjnych (prasa, radio, telewizja)
 • współpraca z Centrum Promocji i Informacji UMK w zakresie promocji Uniwersytetu
 • współpraca z Działem Rekrutacji i Spraw Studenckich CM i Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną w zakresie rekrutacji
 • współpraca z administracją samorządową, instytucjami kultury, przedsiębiorstwami i uczelniami wyższymi w zakresie promocji CM
 • nadzór nad przygotowywaniem drukowanych i elektronicznych materiałów informacyjnych i promocyjnych
 • inne zadania, zlecone przez Władze Rektorskie i Kanclerskie CM UMK


Z-ca Kierownika: mgr Aleksandra Konopka (długotrwała nieobecność)
e-mail: aleksandra.konopka@cm.umk.pl
tel. 52 585-38-13

 • współpraca z biurem Bydgoskiego Festiwalu Nauki
 • współpraca z koordynatorami i jednostkami CM w zakresie cyklu wykładów „Medyczna Środa”
 • współpraca z koordynatorami i jednostkami CM w zakresie Dnia Nauki „Medicalia”
 • udział w targach edukacyjnych
 • obsługa punktu informacyjnego w Dziale Promocji i Komunikacji CM
 • współpraca z Działem Rekrutacji i Spraw Studenckich i Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną w zakresie rekrutacji
 • wystawianie faktur dot. sprzedaży materiałów promocyjnych
 • obsługa zamówień na materiały promocyjne znajdujące się w ofercie e-sklepu
 • aktualizacja danych o uczelni i ofercie dydaktycznej na portalach zewnętrznych
 • obsługa stron CM na wybranych portalach społecznościowych
 • udział w innych zadaniach realizowanych przez Dział Promocji i Komunikacji CM


 • Specjalista: mgr Jolanta Kilkowska
  e-mail: kilkowska@cm.umk.pl

  tel. 52 585-38-19

  • tworzenie projektów graficznych na bieżące potrzeby druku, w szczególności ulotek, plakatów, tablic i innych materiałów promocyjnych
  • tworzenie grafiki na potrzeby strony internetowej, głównie slajderów, banerów, banerów flash
  • tworzenie projektów reklamowych do prasy, portali internetowych, kampanii promocyjnych
  • obsługa zleceń jednostek CM na projekty graficzne do celów promocji CM
  • prowadzenie profilu CM UMK na portalu INSTAGRAM
  • aktualizacja danych na stronie internetowej CM
  • obsługa punktu informacyjnego Programu Absolwent
  • wystawianie Kart Absolwenta UMK
  • obsługa punktu informacyjnego w Dziale Promocji i Komunikacji CM
  • udział w targach edukacyjnych
  • udział w innych zadaniach realizowanych przez Dział Promocji i Komunikacji CM


  Specjalista: mgr inż. Olga Wachowiak
  e-mail: strona@cm.umk.pl
  tel. 789-480-612

  • redagowanie strony internetowej Collegium Medicum
  • aktualizacja danych na stronach internetowych CM
  • udział w targach edukacyjnych
  • udział w innych zadaniach realizowanych przez Dział Promocji i Komunikacji CM


  Specjalista: mgr Agnieszka Milik
  e-mail: milik@cm.umk.pl
  tel. 52 585-38-19

  • współpraca z mediami w zakresie promocji Uczelni
  • redagowanie aktualności na stronę internetową CM
  • redagowanie drukowanych i elektronicznych materiałów informacyjnych i promocyjnych o Uczelni
  • pozyskiwanie informacji promocyjnych z jednostek CM
  • redagowanie artykułów popularyzujących naukę
  • współpraca z administracją samorządową, instytucjami kultury, przedsiębiorstwami i uczelniami wyższymi w zakresie promocji CM
  • koordynacja współpracy z firmami/instytucjami przedstawiającymi propozycje reklamowe
  • udział w targach edukacyjnych
  • obsługa punktu informacyjnego w Dziale Promocji i Komunikacji CM
  • współpraca z Działem Rekrutacji i Spraw Studenckich CM i Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną w zakresie rekrutacji
  • udział w innych zadaniach realizowanych przez Dział Promocji i Komunikacji CM


  Specjalista: lic. Magdalena Tatarzyn
  e-mail: m.tatarzyn@cm.umk.pl
  tel. 52 585-38-19

  • prowadzenie magazynu materiałów promocyjnych i informacyjnych, obsługa programu magazynowego MDB MAGAZYN
  • zamawianie nowych materiałów promocyjnych i informacyjnych
  • obsługa zamówień na materiały promocyjne znajdujące się w ofercie
  • sporządzanie sprawozdań finansowych - dokumentów księgowych dla księgowości CM
  • udział w innych zadaniach realizowanych przez Dział Promocji i Komunikacji CM

 

  Specjalista: Paulina Łopatka
  e-mail: strona@cm.umk.pl
  e-mail: paulina.lopatka@cm.umk.pl
  tel. 52 585-38-13

  • współpraca z biurem Bydgoskiego Festiwalu Nauki
  • współpraca z koordynatorami i jednostkami CM w zakresie Dnia Nauki „Medicalia"
  • udział w targach edukacyjnych
  • obsługa punktu informacyjnego w Dziale Promocji i Komunikacji CM
  • współpraca z Działem Rekrutacji i Spraw Studenckich i Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną w zakresie rekrutacji
  • obsługa zamówień na materiały promocyjne znajdujące się w ofercie e-sklepu
  • aktualizacja danych o uczelni i ofercie dydaktycznej na portalach zewnętrznych
  • obsługa stron CM na wybranych portalach społecznościowych
  • udział w innych zadaniach realizowanych przez Dział Promocji i Komunikacji CM