Zadania Działu Promocji i Informacji CM

Zadania Działu Promocji i Informacji CM

promocja CM 600px

 


Dział Promocji i Informacji CM

 • organizuje i koordynuje działania promujące Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • współpracuje ze szkołami i innymi instytucjami z otoczenia zewnętrznego
 • opracowuje informacje promocyjne i informacyjne na temat CM
 • współorganizuje imprezy promujące CM
 • opracowuje projekty graficzne w zakresie promocji Uczelni na potrzeby jednostek CM
 • zajmuje się dystrybucją materiałów promocyjnych i pamiątek UMK na terenie CM
 • współpracuje z mediami
 • prowadzi punkt informacyjny dla kandydatów, studentów i absolwentów
 • współdziała z Działem Promocji i Informacji UMK w zakresie programu "Absolwent UMK" oraz w zakresie promocji Uczelni
 • dysponuje wzorami dokumentów, druków, materiałów reklamowych i promocyjnych oraz oznakowania, jak również kontroluje przestrzeganie podstawowych zasad i wytycznych Księgi Identyfikacji Wizualnej UMK
 • nadzoruje i przygotowuje informacje umieszczane na stronie internetowej CM w języku polskim i angielskim