Jak skonfigurować program Thunderbird do odbioru poczty z serwera Collegium Medicum w Bydgoszczy?

Jak skonfigurować program Thunderbird do odbioru poczty z serwera Collegium Medicum w Bydgoszczy?

Aby skonfigurować program Thunderbird do odbioru poczty z serwera Collegium Medicum w Bydgoszczy należy wykonać kolejno następujące czynności:

  • Uruchomić program Thunderbird, a następnie pominąć ekran powitalny wybierając "Pomiń i użyj istniejścego adresu email"

Instrukcja konfigurowania programu Thunderbird zdjęcie 1

  • W oknie Konfiguracja konta e-mail należy wpisać dane posiadanego konta, a następnie kliknąć przycisk Kontynuuj

Instrukcja konfigurowania programu Thunderbird zdjęcie 2

  • Po przeprowadzeniu wykrywania serwerów przez program Thunderbird, należy wybrać przycisk Konfiguracja zaawansowana

Instrukcja konfigurowania programu Thunderbird zdjęcie 3

  • Skorygować ustawienia domyślne zgodnie z poniższym zdjęciem. Zmianę zatwierdzić przyciskiem Gotowe.

Instrukcja konfigurowania programu Thunderbird zdjęcie 4

  • Opcjonalnie można zmienić konfigurację domyślną w zakresie przechowywania kopii poczty na serwerze. W tym celu należy wybrać z menu Narzędzia > Konfiguracja kont.

Instrukcja konfigurowania programu Thunderbird zdjęcie 5

  • Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem OK.

Instrukcja konfigurowania programu Thunderbird zdjęcie 6