Jak skonfigurować program Microsoft Outlook 2013 do odbioru poczty z serwera Collegium Medicum w Bydgoszczy?

Jak skonfigurować program Microsoft Outlook 2013 do odbioru poczty z serwera Collegium Medicum w Bydgoszczy?

Aby skonfigurować program Microsoft Outlook 2013 do odbioru poczty z serwera Collegium Medicum w Bydgoszczy należy wykonać kolejno następujące czynności:

  • Uruchomić program Outlook 2013, a następnie pominąć ekran powitalny wybierając przycisk Dalej

konfigurowacja programu Microsoft Outlook 2013 do odbioru poczty z serwera Collegium Medicum zdjęcie 1

  • W oknie Konfiguracji konta należy potwierdzić chęć skonfigurowania programu, a następnie kliknąć przycisk Dalej

konfigurowacja programu Microsoft Outlook 2013 do odbioru poczty z serwera Collegium Medicum zdjęcie 2

  • Wybrać ręczną konfigurację konta, a następnie kliknąć przycisk Dalej

konfigurowacja programu Microsoft Outlook 2013 do odbioru poczty z serwera Collegium Medicum zdjęcie 3

  • Wybrać usługę POP lub IMAP, a następnie kliknąć przycisk Dalej

konfigurowacja programu Microsoft Outlook 2013 do odbioru poczty z serwera Collegium Medicum zdjęcie 4

  • W oknie Dodaj konto należy wpisać dane posiadanego konta oraz serwerów (zgodnie z poniższym zdjęciem), a następnie kliknąć przycisk Więcej ustawień

konfigurowacja programu Microsoft Outlook 2013 do odbioru poczty z serwera Collegium Medicum zdjęcie 5

  • W zakładce Serwer wychodzący zaznaczyć pole Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania

konfigurowacja programu Microsoft Outlook 2013 do odbioru poczty z serwera Collegium Medicum zdjęcie 6

  • W zakładce Zaawansowane skorygować ustawienia zgodnie z poniższym zdjęciem. Zmiany zatwierdzić przyciskiem OK

konfigurowacja programu Microsoft Outlook 2013 do odbioru poczty z serwera Collegium Medicum zdjęcie 7

  • Kontynuować konfigurację klikając przycisk Dalej

konfigurowacja programu Microsoft Outlook 2013 do odbioru poczty z serwera Collegium Medicum zdjęcie 8

  • Zakończyć konfigurację przyciskiem Zakończ

konfigurowacja programu Microsoft Outlook 2013 do odbioru poczty z serwera Collegium Medicum zdjęcie 9