HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Ubezpieczenie OC i NNW studentów 2020/2021

Ubezpieczenie OC i NNW studentów 2020/2021

Władze Uczelni wraz z Samorządem Studentów uprzejmie informują, że umowa ubezpieczenia studentów
od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) na rok akademicki 2020/2021 została zawarta z firmą Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

Aby przystąpić do ubezpieczenia wystarczą 4 kroki:

  •       Wejść na stronę: cm.mentor.pl 
  •       Uzupełnić dane w formularzu ubezpieczeniowym
  •       Opłacić składkę
  •       Odebrać certyfikat wysłany na podany adres e-mail

 

Wszystkie informacje szczegółowe nt.:

  •           wysokości składki,
  •           warunków i zakresu ubezpieczenia,
  •           wysokości świadczeń,
  •           sposobie zgłaszania szkód,

znajdują się na stronie: cm.mentor.pl  

Collegium Medicum UMK informuje, iż podmioty lecznicze w rozumieniu Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 295), w których odbywają się przewidziane planem studiów zajęcia dydaktyczne, praktyki, staże lub inne zajęcia z elementami praktycznymi, wymagają od studentów posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W związku z powyższym Collegium Medicum UMK zaleca, aby studenci, w szczególności studenci odbywający praktyki, staże w podmiotach leczniczych, wykupili ww. ubezpieczenie.