Samodzielne Stanowisko ds. Doświadczeń na Zwierzętach

Samodzielne Stanowisko ds. Doświadczeń na Zwierzętach

dr n. med. Joanna Jarząbkowska

adres: ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek audytoryjny, I piętro, pok. 18
tel. 52 585-39-92
e-mail: joanna.jarzabkowska@cm.umk.pl

Jednostka jest odpowiedzialna za nadzorowanie doświadczeń na zwierzętach w Collegium Medicum.