Akty prawne regulujące doświadczenia na zwierzętach

Akty prawne regulujące doświadczenia na zwierzętach

  1. USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW NAUKOWYCH LUB EDUKACYJNYCH

  2. AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z DOŚWIADCZENIAMI NA ZWIERZĘTACH
  3. UCHWAŁY KRAJOWEJ KOMISJI ETYCZNEJ DO SPRAW DOŚWIADCZEŃ NA ZWIERZĘTACH
  4. AKTY WEWNĘTRZNE: