Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich CM

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich CM

ul. Jagiellońska 13, budynek A, p. 11-12 (II piętro)
w związku z remontem budynku A dział przeniesiony jest tymczasowo do p. 78 w budynku F
fax 52 585-34-58
e-mail: dydaktyka@cm.umk.pl

Zakresy obowiązków Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich.

      ·         prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów na wszystkie kierunki studiów w tym naborem cudzoziemców na studia prowadzone w języku polskim
·         prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń dla studentów,
·         koordynowanie przyznawania stypendiów doktoranckich i „projakościowych”
·         współpraca z samorządem studenckim i innymi organizacjami studenckimi
·         przyjmowanie dla Komisji Kwaterunkowej podań o miejsce w DS
·         przyjmowanie i wprowadzanie do systemu USOS orzeczeń o niepełnosprawności
·         rezerwacja sal ogólnodostępnych na zajęcia dydaktyczne dla studentów Collegium Medicum oraz dla podmiotów spoza Collegium Medicum, a także sporządzanie raportów w tym zakresie
·         zamieszczanie rozkładów zajęć na stronach internetowych wydziałów Collegium Medicum

 REKRUTACJA >>