Dział Dydaktyki CM

Dział Dydaktyki CM

ul. Jagiellońska 13, budynek A, p. 11-12 (II piętro)
fax 52 585-34-58
e-mail: dydaktyka@cm.umk.pl

Zakresy obowiązków:

 • mgr Agnieszka Sobolewska
  tel. 52 585-37-75
  • prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów na wszystkie kierunki studiów
  • współpraca z Działem Promocji i Informacji CM w zakresie udzielania informacji rekrutacyjnych kandydatom na studia, udziału w targach edukacyjnych, organizowania „Drzwi Otwartych” Collegium Medicum UMK,
  • koordynowanie studenckich praktyk wakacyjnych (zawieranie umów z zakładami pracy)
  • druki ścisłego zarachowania

 • inż. Joanna Światowa
  e-mail: joanna.swiatowa@cm.umk.pl, tel. 52 585-33-88 
  • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym studentów
  • koordynowanie realizacji przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom
  • przyjmowanie dla Komisji Kwaterunkowej podań o miejsce w DS
  • przygotowywanie sprawozdań w sprawach znajdujących się w zakresie zadań Działu
  • współpraca z samorządem studenckim i innymi organizacjami studenckimi
  • udział w całokształcie prac związanych z rekrutacją

 • inż. Joanna Matuszak
  e-mail: joanna.matuszak@cm.umk.pl, tel. 52 585-36-66 
  • układanie rozkładów zajęć

 • mgr Anita Dąbrowska
  e-mail: anita.dabrowska@cm.umk.pl, tel. 52 585-38-00
  • prowadzenie rezerwacji sal wykładowych, seminaryjnych i ćwiczeniowych dla zajęć obligatoryjnych, fakultatywnych dla studentów UMK oraz jednostek spoza Uczelni
  • sporządzanie raportów dotyczących obciążenia sal dydaktycznych ogólnodostępnych mieszczących się w poszczególnych budynkach Collegium Medicum UMK
  • układanie rozkładów zajęć 

 • mgr Emilia Buziewicz
  e-mail: emilia.buziewicz@cm.umk.pl, tel. 52 585-38-98
  • sporządzanie i prowadzenie rejestru umów zleceń i umów o dzieło w zakresie obsługi procesu dydaktycznego
  • prowadzenie rejestru wypłat z bezosobowego funduszu płac za prowadzenie zajęć dydaktycznych

 • mgr inż. Magdalena Kuśnierek
  e-mail: pensum@cm.umk.pl, tel. 52 585-33-87
  • prowadzenie spraw dotyczących rozliczania planowanej i wykonanej liczby godzin dydaktycznych

 • mgr inż. Małgorzata Stasiewicz
  e-mail: pensum@cm.umk.pl, tel. 52 585-33-87
  • prowadzenie spraw dotyczących rozliczania planowanej i wykonanej liczby godzin dydaktycznych


 REKRUTACJA >>

DRUKI W DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ:

Dokumenty do zawarcia umowy cywilnoprawnej

Dokumenty do rozliczenia umowy cywilnoprawnej

KARTY EWIDENCJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: