Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Gospodarką CM (przekształcony)

Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Gospodarką CM (przekształcony)

Z dniem 15.11.2017 r. dotychczasowe jednostki:

  1. Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Gospodarką CM
  2. Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM
  3. Zespół ds. realizacji projektu „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”

zostały przekształcone w Dział Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM, podległy funkcjonalnie zastępcy kanclerza ds. Collegium Medicum a bezpośrednio prorektorowi właściwemu ds. współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym.
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
budynek dydaktyczny patomorfologii, p. 308

Informacje na temat programów międzynarodowych dla pracowników >>

Informacje na temat programów międzynarodowych dla studentów >>