Wzory umów i rachunków w działalności usługowo-badawczej (obowiązujące do 15.04.2014 r.)

Wzory umów i rachunków w działalności usługowo-badawczej (obowiązujące do 15.04.2014 r.)

  1. Katedra Medycyny Sądowej
  2. Katedra Fizjologii
  3. Katedra Lingwistyki Stosowanej
  4. Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
  5. Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej
  6. Katedra i Zakład Immunologii
  7. Katedra i Zakład Mikrobiologii
  8. Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej