Wzory wniosków o przyznanie pomocy ze środków funduszu socjalnego od 01.01. do 31.12.2018 r.

Wzory wniosków o przyznanie pomocy ze środków funduszu socjalnego od 01.01. do 31.12.2018 r.

Wzory wniosków o przyznanie pomocy ze środków funduszu socjalnego
obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 

Załącznik 1
Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać ze świadczeń finansowanych z UFŚS
pdfwzór pdf514.86 KB   docwzór word86 KB

Załącznik 2
Wniosek o dofinansowanie wczasów indywidualnych
pdfwzór pdf 351.7 KB  docwzór word53 KB

Załącznik 3
Wniosek o dofinansowanie zakupionych we własnym zakresie miejsc dla wypoczynku dzieci i młodzieży
pdfwzór pdf 351.07 KB  docwzór word55 KB

Załącznik 4.1
Wniosek przyznanie bezzwrotnej zapomogi z tytułu choroby przewlekłej / nagłego wydarzenia losowego / zgonu (współmałżonka, dziecka, rodzica, teścia, teściowej)
pdfwzór pdf 493.53 KB docwzór word54.5 KB

Załącznik 4.2
Wniosek o przyznanie bezzwrotnej zapomogi w związku z trudną sytuacją rodzinną, życiową i materialną (w tym z tytułu urodzenia dziecka) / z podwyższonymi wydatkami w okresie zimowym
pdfwzór pdf 479.69 KB  docwzór word50 KB

Załącznik 5
Wniosek o dofinansowanie odpłatności za opiekę na dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, sprawowaną przez dziennego opiekuna lub nianię, przedszkolu lub innych formach wychowania przedszkolnego
pdfwzór pdf 223.73 KB   docwzór word64.5 KB

Załącznik 6
Wniosek o udzielenie pożyczki na remont lokalu mieszkalnego (domu)
pdfwzór pdf 553.22 KB   docwzór word58 KB

Załącznik 7.1
Wniosek o udzielenie pożyczki na zakup/wykup mieszkania (domu)
pdfwzór pdf553.09 KB   docwzór word66.5 KB

Załącznik 7.2
Wniosek o udzielenie pożyczki na uzupełnienie wkładu budowlanego
pdfwzór pdf553.41 KB   docwzór word66 KB

Załącznik 7.3
Wniosek o udzielenie pożyczki na spłatę kredytu hipotecznego lub innego kredytu mieszkaniowego
pdfwzór pdf553.53 KB   docwzór word59 KB

Załącznik 7.4
Wniosek o udzielenie pożyczki na adaptację pomieszczenia na cele mieszkaniowe
pdfwzór pdf558.84 KB   docwzór word63.5 KB

Załącznik 7.5
Wniosek o udzielenie pożyczki na budowę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym
pdfwzór pdf 553.8 KB  docwzór word63.5 KB

Załącznik 7.6
Wniosek o udzielenie pożyczki na dobudowę, nadbudowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację mieszkania lub budynku mieszkalnego
pdfwzór pdf560.17 KB   docwzór word56.5 KB