Stawki ryczałtu

Stawki ryczałtu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju od 1 marca 2013 r. stawki ryczałtów wynoszą odpowiednio:

 • ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej – 6 zł
 • ryczałt za nocleg – 45 zł
 • dieta – 30 zł, przy czym:
  1. jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
   • mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,
   • od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
   • ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości
  2. jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
   • do 8 godzin – przysługuje 50% diety,
   • ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości
  3. kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:
   • śniadanie – 25% diety
   • obiad – 50% diety
   • kolacja – 25% diety