Rekrutacja Erasmus+ 2017/2018

Rekrutacja Erasmus+ 2017/2018

EU flag-Erasmus vect_POS

 dodatkowa rekrutacja - wyjazdy w semestrze letnim 2017/2018

pdflista miejsc >>328.06 KB

termin rekrutacji: 18.10.2017-09.11.2017

Do formularza  (złożonego w formie papierowej w Dziale Programów Międzynarodowych i Współpracy z Gospodarką CM) należy dostarczyć:

1. Zaświadczenie o średniej ocen z zakończonych etapów studiów wraz z ocenami niedostatecznymi (z Dziekanatu)

2. Zaświadczenie (z oceną) o znajomości j. obcego na poziomie wskazanym w umowie z danym uniwersytetem (dotyczy wybranych języków obcych) LUB przystąpienie do egzaminu (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski).

WYNIKI - zostaną przesłane drogą mailową indywidualnie do każdego studenta do dnia 27.03.2017 (jest to kwalifikacja wstępna - ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata zależy od Uniwersytetu zagranicznego).
 
 
AKTUALNOŚCI dot. rekrutacji:
 
1. WL - wyjazdy do Portugalii - konieczne jest zaświadczenie o znajomości j.portugalskiego (poziom języka wpisany jest odpowiednio w każdej umowie) ORAZ przystąpienie do egzaminu z j.angielskiego
2. Umowa z Uniwersytetem w Wiedniu (WL -kier. Lekarski) jest podpisana na rok akademicki 2017/2018.
3. Umowa z Uniwersytetem w Mediolanie - nie obowiązuje w roku akademickim 2017/2018
 
 
 
 
EGZAMINY JĘZYKOWE odbędą się w dniach 13-15.11.2017 r. (szczegóły wkrótce)
(obowiązkowe dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu)

l


 • termin rekrutacji 13.02.2017-10.03.2017

Do formularza  (złożonego w formie papierowej w Dziale Programów Międzynarodowych i Współpracy z Gospodarką CM) należy dostarczyć:

1. Zaświadczenie o średniej ocen z zakończonych etapów studiów wraz z ocenami niedostatecznymi (z Dziekanatu)

2. Zaświadczenie (z oceną) o znajomości j. obcego na poziomie wskazanym w umowie z danym uniwersytetem (dotyczy wybranych języków obcych) LUB przystąpienie do egzaminu (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski).

WYNIKI - zostaną przesłane drogą mailową indywidualnie do każdego studenta do dnia 27.03.2017 (jest to kwalifikacja wstępna - ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata zależy od Uniwersytetu zagranicznego).
 
 
AKTUALNOŚCI dot. rekrutacji:
 
1. WL - wyjazdy do Portugalii - konieczne jest zaświadczenie o znajomości j.portugalskiego (poziom języka wpisany jest odpowiednio w każdej umowie) ORAZ przystąpienie do egzaminu z j.angielskiego
2. Umowa z Uniwersytetem w Wiedniu (WL -kier. Lekarski) jest podpisana na rok akademicki 2017/2018.
3. Umowa z Uniwersytetem w Mediolanie - nie obowiązuje w roku akademickim 2017/2018
 
 
 
 
EGZAMINY JĘZYKOWE odbędą się w dniach 13-15.03.2017 r. (szczegóły wkrótce)
(obowiązkowe dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu)
 

1. Egzamin z j.angielskiego 13.03.2017 (poniedziałek) godz. 12:30 sala 235 Budynek Patomorfologii

2. Egzamin z j.niemieckiego 14.03.2017 (wtorek) godz. 14:00 sala 16 Zakład Lingwistyki Stosowanej

3. Egzamin z j.francuskiego 15.03.2017 (środa) godz. 8:30 sala 132 Budynek Wydziału Farmaceutycznego

 
 
 

 

 • kryteria naboru - OGÓLNE >>

 • kryteria naboru - SZCZEGÓŁOWE

Wydział Lekarski

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Farmaceutyczny

średnia ocen z całego przebiegu studiów: 3,5 (ze wszystkich zakończonych etapów studiów) – zaświadczenie z Dziekanatu

średnia ocen z całego przebiegu studiów3,0 (ze wszystkich zakończonych etapów studiów) – zaświadczenie z Dziekanatu

średnia ocen z całego przebiegu studiów3,5 (ze wszystkich zakończonych etapów studiów) – zaświadczenie z Dziekanatu

Wyjazdy z j. Angielskim, francuskim lub niemieckim - Przystąpienie do egzaminu pisemnego

Pozostałe języki obce - zaświadczenie (z oceną) o znajomości języka obcego na poziomie wskazanym z danym Uniwersytetem zagranicznym

Wyjazdy z j. Angielskim - Przystąpienie do egzaminu pisemnego

Pozostałe języki obce - zaświadczenie (z oceną) o znajomości języka obcego na poziomie wskazanym z danym Uniwersytetem zagranicznym

zaświadczenie o znajomości języka obcego

 

 • Na studia można wyjechać tylko do tych uczelni, z którymi konkretny wydział/kierunek podpisał umowy o współpracy w ramach programu Erasmus+ przewidujące wymianę studentów. Do uczelni partnerskiej można wyjechać na okres studiów od 3 miesięcy do 12 miesięcy – w zależności od zasad wpisanych w umowie dwustronnej.

 

 • Stawki miesięcznych stypendiów na wyjazdy na studia:
  • I grupa - 500 EUR/mies. - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
  • II grupa - 450 EUR/mies.- Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
  • III grupa - 350 EUR/mies. - Bułgaria, Estonia, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.
  • Studenci w trudnej sytuacji materialnej (otrzymujący w momencie rekrutacji stypendium socjalne) będa otrzymywali dodatkowo 200 EUR/mies. (więcej informacji)


 

WYDZIAŁ LEKARSKI

WYJAZDY do Getyngi w ramach Porozumienia Polsko-Niemieckiego - semestr letni 2017/2018

pdfinformacje szczegółowe802.12 KB

programy studiówpdf plik 1123.65 KB pdfplik 2 208.55 KB