HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Przedstawiciele Collegium Medicum wybrani do Senatu UMK na lata 2016-2020

Przedstawiciele Collegium Medicum wybrani do Senatu UMK na lata 2016-2020

Przedstawiciele do Senatu UMK spośród pracowników i studentów Collegium Medicum UMK:

spośród profesorów i doktorów habilitowanych: 
prof. dr hab. Adam Buciński - z Wydziału Farmaceutycznego
prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak   - z Wydziału Lekarskiego
prof. dr hab. Maria Szewczyk      - z Wydziału Nauk o Zdrowiu
   
spośród pozostałych nauczycieli akademickich:  
dr Krzysztof Goryński - z Wydziałów: Farmaceutycznego oraz Nauk o Zdrowiu
dr Marcin Wiśniewski - z Wydziału Lekarskiego
   
spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: 
inż. Rafał Rakowski  
 
pośród uczestników studiów doktoranckich z Collegium Medicum:
mgr Łukasz Fijałkowski  
 
spośród przedstawicieli studentów: 
Adrian Kozłowski - z Wydziału Farmaceutycznego
Paweł Cybulski - z Wydziału Lekarskiego
Paweł Frenkiel - z Wydziału Nauk o Zdrowiu