HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Władzecollegiummedicum2021

Władzecollegiummedicum2021

WŁADZE REKTORSKIE

Prorektor ds. Collegium Medicum
Prof. dr hab. Jacek ManitiusProfesor Manitius


85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13/15
tel. +48 52 585-33-82(83), fax +48 52 585-33-84
e-mail: prorektor-Manitius@cm.umk.pl
Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):
środa: godz. 11:00 – 13:00
czwartek: godz. 11:00 – 13:30

 1. Koordynuje działalność naukową, dydaktyczną i inwestycyjną Collegium Medicum.
 2. Sprawuje nadzór nad działalnością poszczególnych jednostek Collegium Medicum.
 3. We współpracy z pozostałymi prorektorami inicjuje kierunki rozwoju badań naukowych,działalności dydaktycznej oraz polityki kadrowej w Collegium Medicum.
 4. Nadzoruje i koordynuje działalność uniwersyteckich zakładów opieki zdrowotnej – szpitali i poradni.
 5. Nadzoruje realizację umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 6. Sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością administracji Collegium Medicum.
 7. Koordynuje współpracę jednostek Collegium Medicum z innymi jednostkami UMK.
 8. Prorektorowi ds. Collegium Medicum podlegają bezpośrednio:
  • Dział Spraw Pracowniczych CM (w zakresie nauczycieli akademickich oraz pracowników inżynieryjno-technicznych i bibliotekarzy zatrudnionych w Bydgoszczy);
  • Zespół ds. BHP i Ppoż. CM;
  • Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej CM;
  • Zespół Radców Prawnych CM;
  • Sekretariat Prorektora ds. Collegium Medicum;
  • Samodzielne Stanowisko ds. Kształcenia Podyplomowego CM;
  • Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych CM;
  • Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych CM.

 

Prorektor ds. Badań Naukowych
Prof. dr hab. Jacek Kubicaprof Jacek Kubica 2

87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel. +48 56 611-42-28, fax +48 56 654-29-44
e-mail: prorektor-Kubica@umk.pl
Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):
Toruń
poniedziałek: godz. 8:00 – 10:00
czwartek: godz. 13:00 – 15:00
Bydgoszcz
środa: godz. 12:00 – 15:00

 1. Inicjuje i nadzoruje realizację przyjętych na Uniwersytecie kierunków działalności naukowej, badawczej i artystycznej.
 2. Inicjuje i nadzoruje współpracę międzynarodową i krajową UMK w zakresie badań naukowych.
 3. Sprawuje nadzór nad projektami badawczymi, w szczególności realizowanymi ze środków programów ramowych Unii Europejskiej.
 4. Nadzoruje sprawy związane z przyznawaniem nagród Rektora i Ministra.
 5. Nadzoruje gospodarkę aparaturą naukowo-badawczą w Uniwersytecie.
 6. Koordynuje sprawy związane z organizacją konferencji międzynarodowych i krajowych na UMK.
 7. Odpowiada za współpracę Uniwersytetu z publicznymi szkołami wyższymi w Bydgoszczy.
 8. Nadzoruje realizację strategii HR Excellence in Research w Uniwersytecie.
 9. Nadzoruje proces przekazywania do systemu POL-on danych objętych Systemem Informacji o Nauce.
 10. Prorektorowi ds. badań naukowych podlegają bezpośrednio:
  • Dział Nauki;
  • Dział Nauki CM;
  • Samodzielne Stanowisko ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Collegium Medicum
Prof. dr hab. Adam Bucińskiprof Adam Bucinski

e-mail: pelnomocnik-Bucinski@cm.umk.pl
ul. Jagellonska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 585-33-86
Dni i godziny przyjęć: do uzgodnienia telefonicznie

 1. Koordynacja organizacji zajęć dydaktycznych w Collegium Medicum na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych i doktoranckich.
 2. Współpraca z Prorektorem ds. Studenckich i Polityki Kadrowej oraz Prorektorem ds. Kształcenia w zakresie spraw studentów niepełnosprawnych w Collegium Medicum.
 3. Koordynowanie, w uzgodnieniu z Prorektorem ds. Collegium Medicum i we współpracy w dziekanami wydziałów, uruchamiania nowych kierunków studiów, specjalności, studiów podyplomowych i doktoranckich w Collegium Medicum.
 4. Opiniowanie, na wniosek Prorektora ds. Collegium Medicum, tworzenia nowych i likwidowanie istniejących etatów dla nauczycieli akademickich z uwzględnieniem racjonalizacji obciążeń nauczycieli akademickich w Collegium Medicum.
 5. Zastępowanie Prorektora ds. Collegium Medicum w czasie jego nieobecności.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Promocji i Rozwoju Collegium Medicum
Prof. dr hab. Mariusz Dubielprof Mariusz Dubiel

e-mail: pelnomocnik-Dubiel@cm.umk.pl
ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz
tel. 52 585-59-03 fax 52 585-59-05
sekretariat: parter, pok. nr 10
Dni i godziny przyjęć: do uzgodnienia telefonicznie

 1. Koordynowanie działań dotyczących opracowania i wdrożenia strategii promocji Collegium Medicum w kraju i za granicą.
 2. Koordynowanie działań w zakresie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania promocją w Collegium Medicum.
 3. Koordynowanie działalności redakcji „Wiadomości Akademickich”.
 4. Wspieranie w porozumieniu z Prorektorem ds. Badań Naukowych, krajowych i zagranicznych inicjatyw promujących badania naukowe w Collegium Medicum.