Zakres działania Prorektora ds. Badań Naukowych

Zakres działania Prorektora ds. Badań Naukowych

prof. dr hab. n. med. Jacek Kubica - Prorektor ds. Badań Naukowych Prorektor ds. Badań Naukowych
na kadencję 2016-2020


prof. dr hab. Jacek KubicaZakres działania:

  1. Inicjuje i nadzoruje realizację przyjętych na Uniwersytecie kierunków działalności naukowej, badawczej i artystycznej.
  2. Inicjuje i nadzoruje współpracę międzynarodową i krajową UMK w zakresie badań naukowych.
  3. Sprawuje nadzór nad projektami badawczymi, w szczególności realizowanymi ze środków programów ramowych Unii Europejskiej.
  4. Nadzoruje sprawy związane z przyznawaniem nagród Rektora i Ministra.
  5. Nadzoruje gospodarkę aparaturą naukowo-badawczą w Uniwersytecie.
  6. Koordynuje sprawy związane z organizacją konferencji międzynarodowych i krajowych na UMK.
  7. Odpowiada za współpracę Uniwersytetu z publicznymi szkołami wyższymi w Bydgoszczy.
  8. Nadzoruje realizację strategii HR Excellence in Research w Uniwersytecie.
  9. Nadzoruje proces przekazywania do systemu POL-on danych objętych Systemem Informacji o Nauce.
  10. Sprawuje nadzór merytoryczny nad jednostkami ogólnouczelnianymi i administracji centralnej: Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii, Działem Nauki, Działem Nauki CM, Działem Międzynarodowych Projektów Badawczych, Działem Programów Międzynarodowych i Współpracy z Gospodarką CM, Działem Aparatury Naukowej.