Zakres działania Prorektora ds. Badań Naukowych

Zakres działania Prorektora ds. Badań Naukowych

prof. dr hab. n. med. Jacek Kubica - Prorektor ds. Badań Naukowych Prorektor ds. Badań Naukowych
na kadencję 2016-2020


prof. dr hab. Jacek Kubica

Pierwszy Zastępca RektoraZakres działania:

 1. Inicjuje i nadzoruje realizację przyjętych na Uniwersytecie kierunków działalności naukowej, badawczej i artystycznej.
 2. Koordynuje procesy rozwoju i zarządzania badaniami naukowymi prowadzonymi na Uniwersytecie.
 3. Inicjuje i nadzoruje współpracę międzynarodową i krajową UMK w zakresie badań naukowych.
 4. Sprawuje nadzór nad projektami badawczymi, w szczególności realizowanymi ze środków programów ramowych Unii Europejskiej.
 5. Nadzoruje proces kształcenia w szkołach doktorskich.
 6. Nadzoruje sprawy związane z przyznawaniem nagród Rektora i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 7. Koordynuje sprawy związane z organizacją konferencji międzynarodowych i krajowych na Uniwersytecie.
 8. Odpowiada za współpracę Uniwersytetu z publicznymi szkołami wyższymi w Bydgoszczy.
 9. Nadzoruje realizację strategii HR Excellence in Research na Uniwersytecie.
 10. Nadzoruje proces przekazywania do systemu POL-on danych objętych Systemem Informacji o Nauce.
 11. Sprawuje nadzór merytoryczny nad: Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii, Działem Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM.
 12. Pełni funkcję bezpośredniego przelożonego w stosunku do: Działu Nauki, Działu Nauki CM, Samodzielnego Stanowiska ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej.