HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Komisja Bioetyczna

Komisja Bioetyczna

Komisja Bioetyczna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

adres:
ul. M. Curie Skłodowskiej 9

85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585-35-63
e-mail: komisja.bioetyczna@cm.umk.pl

Siedzibą Komisji Bioetycznej jest Katedra Medycyny Sądowej.


   

Najbliższe posiedzenie Komisji Bioetycznej odbędzie się:

21 marca 2023 r.

Wnioski dot. eksperymentów medycznych oraz badań komercyjnych nalezy złożyć:

do 07 marca 2023 r.

Pozostałe Wnioski do rozpatrzenia na posiedzeniu należy złożyć:

do14 marca 2023 r.

Informujemy, że jest możliwość zorganizowania dodatkowego posiedzenia na życzenie i koszt sponsora. Dyżury Asystenta Komisji:

poniedziałek 9:00 - 12:00
wtorek 9:00 - 12:00
środa 9:00 - 12:00
czwartek 12:00 - 15:00

Wszystkie zapytania można składać drogą mailową komisja.bioetyczna@cm.umk.pl 
 Skład Komisji: 

 • prof. dr hab. n. med. Karol Śliwka – medycyna sądowa - Przewodniczący
 • mgr Joanna Połetek-Żygas – prawnik - Zastępca Przewodniczącego
 • prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska – pediatria, alergologia i gastroenterologia dziecięca
 • prof. dr hab. n. med. Marek Grabiec – położnictwo, ginekologia onkologiczna
 • prof. dr hab. n. med. Maria Kłopocka – choroby wewnętrzne, gastroenterologia
 • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Włodarczyk - chirurgia ogólna, transplantologia kliniczna
 • dr hab. n. med. Katarzyna Sierakowska, prof. UMK - anestezjologia i intensywna terapia
 • dr hab. n. med. Maciej Słupski, prof. UMK - chirurgia ogólna, transplantologia kliniczna
 • ks. dr hab. Wojciech Szukalski  – duchowny 
 • dr n. med. Radosława Staszak-Kowalska – przedstawicielka Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej,
 • mgr farm. Aleksandra Adamczyk – przedstawicielka Okręgowej Rady Aptekarskiej Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bydgoszczy,
 • mgr piel. Lidia Iwińska-Tarczykowska – przedstawicielka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,
 • mgr Patrycja Brzezicka – prawnik 


Prowadzenie przez kliniki i zakłady Collegium Medicum w Bydgoszczy eksperymentów medycznych i badań naukowych, w których przedmiotem jest człowiek wymaga każdorazowo zgody Komisji Bioetycznej.

 WNIOSEK DO KOMISJI BIOETYCZNEJ

UWAGA: Przed wypełnieniem Wniosku prosimy o zapoznanie się z zawartymi poniżej informacjami >> Uwagi odnośnie najczęstszych błędów formalnych popełnianych przy wypełnianiu wniosków <<

docWniosek do Komisji Bioetycznej o zgodę na prowadzenie eksperymentu medycznego/badania naukowego78.00 KB

Odpowiedź w postaci Uchwały składana jest listownie na ręce kierownika projektu w terminie ok. 14 dni od posiedzenia. W przypadku nieotrzymania Uchwały prosimy o kontakt e-mailowy.