Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków Collegium Medicum UMK

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków Collegium Medicum UMK

pdfZarządzenie Nr 136 Rektora UMK z 15.10.2015 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Collegium Medicum UMK
159.22 KB


Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Collegium Medicum UMK

 1. budynek A przy ul. Jagiellońskiej 13
 2. budynek C przy ul. Jagiellońskiej 13
 3. budynek F przy ul. Jagiellońskiej 15
 4. budynek audytoryjny przy ul. M. Curie Skłodowskiej 9
 5. budynek Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Dr. A. Jurasza 2
 6. budynek dydaktyczny przy ul. Dębowej 3
 7. Dom Studencki nr 1 przy ul. Bartłomieja z Bydgoszczy 6
 8. Dom Studencki nr 2 przy ul. Jagiellońskiej 13
 9. Dom Studencki nr 3 przy al. Powstańców Wielkopolskich 46
 10. budynek dydaktyczny przy ul. M. Karłowicza 24
 11. budynek Katedry i Zakładu Chemii Fizycznej przy ul. K. Kurpińskiego 5
 12. budynek dydaktyczny przy ul. I. Łukasiewicza 1
 13. budynek diagnostyczny patomorfologii – Katedry Medycyny Sądowej przy ul. M. Curie Skłodowskiej 9
 14. budynek diagnostyczny patomorfologii przy ul. M. Curie Skłodowskiej 9
 15. budynek dydaktyczny patomorfologii przy ul. M. Curie Skłodowskiej 9
 16. budynek dydaktyczny przy ul. Sandomierskiej 16
 17. budynek dydaktyczny przy ul. Świętojańskiej 20
 18. budynek dydaktyczny przy ul. Techników 3