BHP - Badania lekarskie i szczepienia pracowników

BHP - Badania lekarskie i szczepienia pracowników

Rodzaje obowiązkowych badań profilaktycznych:

 • badania wstępne - przechodzą osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy przenoszeni na inne stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe,
 • badania okresowe – pracownicy, w terminie określonym przez lekarza, zgodnie z zapisem w ostatnim zaświadczeniu lekarskim,
 • badania kontrolne – w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 30 dni, w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Badania profilaktyczne i badania do celów sanitarno-epidemiologicznych na podstawie wystawionego skierowania przez Dział Spraw Pracowniczych CM realizuje:

 • Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza, ul. M. Curie Skłodowskiej 9
 • Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela, ul. K. Ujejskiego 75
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. M. Karłowicza 26

Uwaga - badania laboratoryjne w kierunku nosicielstwa zarazków jelitowych realizowane są w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4REJESTRACJA NA BADANIA

Rejestracja pracowników Collegium Medicum UMK odbywa się według poniższych zasad:

 1. Szpital Uniwersytecki nr 1, ul. M. Curie Skłodowskiej 9
  Rejestracja odbywa się w Przychodni Przyklinicznej, poniedziałek - piątek w godz. 9:15 - 14:00, na II piętrze zespołu poradni (gabinet nr 235 rejestracja przez pielęgniarkę porad medycyny pracy), następnie rejestracja centralna (okienko nr 1) poniedziałek - piątek w godzinach 7:30 - 17:00

 2. Szpital Uniwersytecki nr 2, ul. K. Ujejskiego 75
  Rejestracja odbywa się w budynku poradni przez pielęgniarkę porad medycyny pracy pokój 27, poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 - 13:00

 3. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. M. Karłowicza 26
  Rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie, poniedziałek - piątek w godzinach 7:00 - 14:00, tel. 52 341-94-66, 341-94-04

Badaniami do celów sanitarno-epidemiologicznych objęci są pracownicy wykonujący prace:

 • na stanowiskach wymagających bezpośredniego stykania się z nieopakowanymi artykułami żywnościowymi – wyrób, przerób, pakowanie, przechowywanie, obrót przewóz, mycie naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność
  (Katedra i Zakład Żywienia i Dietetyki),
 • na stanowiskach związanych z ciągłym kontaktem z ludźmi, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

Szczepienia ochronne

Pracownicy wykonujący prace w kontakcie z materiałem biologicznym zakaźnym podlegają obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
Wniosek o wykonanie szczepienia przesyła kierownik jednostki organizacyjnej do Zespołu ds. BHP i Ppoż. CM.

Szczepienia ochronne wykonuje:
Przychodnia Akademicka
ul. Hugona Kołłątaja 9
85-080 Bydgoszcz

Rejestracja: poniedziałek - piątek w godzinach 7:30 - 18:00, tel. 52 322-60-66
Pobór krwi: gabinet zabiegowy, poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 - 10:00
Szczepienie: poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 - 16:30