Świadczenie usług w zakresie przeglądów, konserwacji i naprawy szlabanów i bram wjazdowych na posesjach Collegium Medicum

Świadczenie usług w zakresie przeglądów, konserwacji i naprawy szlabanów i bram wjazdowych na posesjach Collegium Medicum

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
zaprasza do złożenia oferty na 

 świadczenie usług w zakresie przeglądów, konserwacji i naprawy szlabanów i bram wjazdowych na posesjach Collegium Medicum
w Bydgoszczy

Termin składania oferty: 07.02.2018 r. do godz. 10:00.

Osoby do kontaktu:
W sprawach dotyczących procedury zamówienia:
- Przemysław Nitecki – ul. Jagiellońska 13-15 – budynek F, III piętro, pok. 77
tel. 52 585 3991 w godz. od 7.00 do 15.00
e-mail: przemyslaw.nitecki@cm.umk.pl

- Dariusz Ługowski – ul. Jagiellońska 13-15 – budynek F, III piętro, pok. 77
tel. 52 585 3991 w godz. od 7.00 do 15.00
e-mail: dariusz.lugowski@cm.umk.pl

pdfzapytanie ofertowe.pdf327.85 KB                    pdfwyjanienia_do_zapytania_ofertowego.pdf395.93 KB

pdfzałącznik nr 1 - formularz oferty.pdf266.05 KB

docxzałącznik nr 2 - formularz oferty.docx1.25 MB

pdfzałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf105.63 KB