COVID-19    Kształcenie i sesja w trybie zdalnym od 31 stycznia do 27 lutego  

Przygoda z wiedzą 2

Logo UE EFS, logo powiatu bydgoskiego i logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności

Przygoda z wiedzą 2

Collegium Medicum UMK we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy realizowało projekt pn. „Przygoda z wiedzą 2” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt zakładał m. in. realizację zajęć dla grup młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Solcu Kujawskim oraz w Koronowie. Zajęcia z zakresu fizjologii człowieka, chemii nieorganicznej, genetyki oraz farmakologii poprowadzili pracownicy: Zakładu Fizjologii Człowieka, Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej oraz Katedry Biologii Medycznej Collegium Medicum w Bydgoszczy. Celem realizacji zajęć był rozwój kompetencji uczniów liceów ogólnokształcących w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych. Zajęcia w formie laboratoriów umożliwiły młodzieży m.in. własnoręczne wykonanie kremu, ziołowej mikstury na gardło, stworzenie preparatów mikroskopowych z komórek własnego nabłonka z jamy ustnej, a także poznanie tajemnic ludzkiego mózgu. Zajęcia były realizowane w czterogodzinnych blokach przedmiotowych w pięć wybranych sobót w semestrze zimowym i letnim. Każda piętnastoosobowa grupa młodzieży wzięła udział w czterech różnych blokach tematycznych. Łącznie z uczestnictwa w zajęciach w Collegium Medicum UMK skorzystało sześćdziesięciu licealistów i licealistek.

Okres realizacji projektu przez Collegium Medicum UMK: 11.2014 r. – 04.2015 r.


„Przygoda z wiedzą 2”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego