Organizacje studenckie

Stypendium Prezydenta Miasta

Wnioski o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów należy składać za pośrednictwem Wydziałów (terminy składania na stronie Wydziałów). We wniosku należy uwzględnić osiągnięcia z okresu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok posiedzenia kapituły rozpatrującej wnioski tj. 2021 i 2022. Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków i zgody na przetwarzanie danych osobowych zostały zamieszczone w BIP