Stawki odpłatności dobowej za Dom Studencki nr 2

Stawki odpłatności dobowej za Dom Studencki nr 2

Dom Studencki nr 2, ul. Jagiellońska 13

1. Stawki dobowe za zakwaterowanie doraźne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) UMK oraz innych uczelni medycznych:

 Standard pokoju   Stawka dobowa* 
 miejsce w pokoju 1-osobowym    19 zł
 miejsce w pokoju 2-osobowym    18 zł
 miejsce w pokoju 3-osobowym    17 zł

 
* Stawki mają odpowiednio zastosowanie do współmałżonka przy wspólnym zamieszkaniu w pokoju studenckim.
Dziecko do lat 7 zakwaterowane razem z rodzicami jest zwolnione z opłat, natomiast od 8 do 14 lat korzysta z 50% zniżki.


 
2. Stawki dobowe za zakwaterowanie doraźne dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) oraz uczestników studiów doktoranckich i podyplomowych UMK:

 Standard pokoju    pierwsza doba*    następna doba*  
 miejsce w pokoju 1-osobowym    37 zł  35 zł
 miejsce w pokoju 2-osobowym    33 zł    31 zł  
 miejsce w pokoju 3-osobowym    29 zł    27 zł  

 
* Stawki mają odpowiednio zastosowanie do współmałżonka przy wspólnym zamieszkaniu w pokoju studenckim.
Dziecko do lat 7 zakwaterowane razem z rodzicami jest zwolnione z opłat, natomiast od 8 do 14 lat korzysta z 50% zniżki.


 
3. Stawki dobowe za zakwaterowanie doraźne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w UMK oraz studentów, uczestników studiów doktoranckich i podyplomowych z innych uczelni:

 Standard pokoju   pierwsza doba*    następna doba*  
 miejsce w pokoju 1-osobowym    41 zł  38 zł
 miejsce w pokoju 2-osobowym    36 zł  34 zł
 miejsce w pokoju 3-osobowym    32 zł  29 zł

 
* Stawki mają odpowiednio zastosowanie do współmałżonka przy wspólnym zamieszkaniu w pokoju studenckim.
Dziecko do lat 7 zakwaterowane razem z rodzicami jest zwolnione z opłat, natomiast od 8 do 14 lat korzysta z 50% zniżki.


 
4. Stawki dobowe za zakwaterowanie doraźne:

  • dla studentów UMK odbywających praktykę oraz praktykantów innych uczelni medycznych - 14 zł za każdą dobę (obowiązuje skierowanie na praktykę),
  • dla studentów innych uczelni odbywających praktykę - 19 zł za każdą dobę (obowiązuje skierowanie na praktykę).
  • w okresie wakacyjnym (1 lipca - 30 września) dla osoby legitymującej się członkostwem w Stowarzyszeniu Absolwentów lub posiadającej Kartę Absolwenta (oraz osoby towarzyszącej) za każdą dobę w pokoju jednoosobowym - 31 zł
  • w okresie wakacyjnym (1 lipca - 30 września) dla osoby legitymującej się członkostwem w Stowarzyszeniu Absolwentów lub posiadającej Kartę Absolwenta (oraz osoby towarzyszącej) za każdą dobę w pokoju wieloosobowym - 26 zł


 
5. Stawki dobowe za zakwaterowanie doraźne dla pozostałych osób - w miesiącach lipiec-wrzesień:

 Standard pokoju    pierwsza doba*    następna doba*  
 miejsce w pokoju 1-osobowym    59 zł    57 zł  
 miejsce w pokoju 2-osobowym    51 zł    49 zł  
 miejsce w pokoju 3-osobowym    44 zł    42 zł  


Stawki dobowe za zakwaterowanie doraźne dla pozostałych osób - w miesiącach październik-czerwiec:

 Standard pokoju    pierwsza doba*    następna doba*  
 miejsce w pokoju 1-osobowym    97 zł  94 zł
 miejsce w pokoju 2-osobowym    83 zł  81 zł
 miejsce w pokoju 3-osobowym    72 zł  70 zł


 
6. Za przenocowanie gościa mieszkańca domu studenckiego w pokoju mieszkańca, po uzyskaniu zgody kierownika domu studenckiego obowiązuje odpłatność 11 zł za każdą dobę.


 
7. Korzystanie z automatów piorących w domach studenckich jest odpłatne w wysokości 3 zł (brutto) za jeden cykl prania.


 
Stawki określone w pkt. 1-5 przy jednorazowym pobycie powyżej pięciu dób, obniża się o 20% za szóstą i następne doby, niezależnie od standardu pokoju.
Stawki określone w pkt. 5 przy zakwaterowaniu grup powyżej pięciu osób, obniża się o 20% za dobę, niezależnie od standardu pokoju.

Wszystkie ceny są wartościami netto. W przypadku konieczności doliczenia podatku VAT, stosuje się stawkę w obowiązującej wysokości.

Wpłaty dokonuje się:

  1. gotówką przez kasę fiskalną w recepcji właściwego Domu Studenckiego,
  2. po wystawieniu faktury VAT - gotówką lub przelewem,
  3. na podstawie noty obciążeniowej w przypadku potwierdzenia zobowiązania płatniczego przez jednostkę UMK, zamawiającą miejsca noclegowe.


Stawki odpłatności obowiązujące od 1 października 2018 r.
zgodnie z pdfZarządzeniem Rektora UMK nr 127 z dnia 16 sierpnia 2018 r. 445.28 KB