Zakres działania Pełnomocnika Rektora ds. Klinicznych Collegium Medicum

Zakres działania Pełnomocnika Rektora ds. Klinicznych Collegium Medicum

Manitius JacekPełnomocnik Rektora ds. Klinicznych Collegium Medicum
na kadencję 2016-2020


prof. dr hab. Jacek ManitiusZakres działania:

  1. Koordynacja działań pomiędzy szpitalami uniwersyteckimi mających na celu opracowanie wspólnych zasad diagnostyki i działalności leczniczej.
  2. Bieżąca i okresowa ocena wspólnych dokonań szpitali uniwersyteckich w zakresie wdrożenia i realizacji wcześniej ustalonych założeń diagnostycznych i leczniczych.
  3. Inicjowanie przeprowadzania wspólnych przetargów na leki i sprzęt jednorazowego użytku w szpitalach uniwersyteckich.
  4. Inicjowanie wspólnej działalności szpitali uniwersyteckich na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia ora z ich udziału w realizacji zadań zdrowotnych na rzecz innych organizacji i instytucji, w tym również zagranicznych.
  5. Współpraca z jednostkami podstawowej opieki zdrowotnej w celu ujednolicenia zasad diagnostyki i leczenia w okresie przed i po hospitalizacji.
  6. Monitorowanie wymiany informacji pomiędzy szpitalami uniwersyteckimi a pozostałymi szpitalami w regionie i zespołami ratownictwa medycznego w zakresie racjonalnego wykorzystania bazy diagnostycznej i leczniczej.