Zakres działania Pełnomocnika Rektora ds. Promocji i Rozwoju Collegium Medicum

Zakres działania Pełnomocnika Rektora ds. Promocji i Rozwoju Collegium Medicum

prof. dr hab. Mariusz Dubiel Pełnomocnik Rektora ds. Promocji i Rozwoju Collegium Medicum
na kadencję 2016-2020


prof. dr hab. Mariusz Dubiel
Zakres działania:

  1. Koordynowanie działań dotyczących opracowania i wdrożenia strategii promocji Collegium Medicum w kraju i zagranicą.
  2. Koordynowanie działań w zakresie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania promocją w Collegium Medicum.
  3. Koordynowanie działalności redakcji „Wiadomości Akademickich” .
  4. Wspieranie w porozumieniu z Prorektorem ds. Badań Naukowych, krajowych i zagranicznych inicjatyw promujących badania naukowe w Collegium Medicum.