Zakres działania Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia Collegium Medicum

Zakres działania Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia Collegium Medicum

prof. dr hab. Adam BucińskiPełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Collegium Medicum
na kadencję 2016-2020


prof. dr hab. Adam BucińskiZakres działania:

  1. Koordynacja organizacji zajęć dydaktycznych w Collegium Medicum na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych i doktoranckich.
  2. Współpraca z Prorektorem ds. Studenckich i Polityki Kadrowej oraz Prorektorem ds. Kształcenia w zakresie spraw studentów niepełnosprawnych w Collegium Medicum.
  3. Koordynowanie, w uzgodnieniu z Prorektorem ds. Collegium Medicum i we współpracy w dziekanami wydziałów, uruchamiania nowych kierunków studiów, specjalności, studiów podyplomowych i doktoranckich w Collegium Medicum.
  4. Opiniowanie, na wniosek Prorektora ds. Collegium Med icum, tworzenia nowych i likwidowanie istniejących etatów dla nauczycieli akademickich z uwzględnieniem racjonalizacji obciążeń nauczycieli akademickich w Collegium Medicum.
  5. Zastępowanie Prorektora ds. Collegium Medicum w czasie je go nieobecności.