Galeria 2009 - Drzwi Otwarte w Collegium Medicum - 15 marca 2009 r.

 

DRZWI OTWARTE 15 marca 2009 r.

Tegoroczna impreza "DRZWI OTWARTE" zgromadziła ponad 500 kandydatów zainteresowanych podjęciem studiów w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Kandydaci na studia spotkali się z władzami Uniwersytetu i Samorządem Studenckim oraz przedstawicielami pozostałych organizacji studenckich. W Budynku Wydziału Farmaceutycznego przy ul. M. Curie Skłodowskiej 9 osobom zainteresowanym studiami w Collegium Medicum wydawano materiały informacyjne dotyczące rekrutacji na studia na rok akademicki 2009/2010. Przedstawiciele władz Uczelni oraz studenci odpowiadali na liczne pytania zgromadzonej młodzieży. Kandydatom umożliwiono również zwiedzanie zakładów nauk podstawowych, laboratoriów i pracowni specjalistycznych. Młodzież zainteresowana nauką na wybranych kierunkach studiów, wspólnie ze studentami Collegium Medicum, udała się do w/w zakładów, gdzie czekali na nią nauczyciele akademiccy i udzielali pełnej informacji na zadawane, niekiedy bardzo szczegółowe, pytania.

 

W ramach „Drzwi Otwartych” 15 marca 2009 r. dostępne były w godzinach od 11:30 do 15:30 dla kandydatów na studia niżej wymienione jednostki Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy:

Budynek Szpitala Uniwersyteckiego nr 1, ul. M. Curie Skłodowskiej 9

 • Katedra i Klinika Rehabilitacji
 • Katedra i Zakład Kinezyterapii i Masażu Leczniczego
 • Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Katedra i Zakład Farmakologii i Terapii
 • Katedra i Zakład Patofizjologii
 • Katedra i Zakład Patobiochemii i Chemii Klinicznej
 • Katedra i Zakład Mikrobiologii
 • budynek diagnostyczny Patomorfologii, ul. M. Curie Skłodowskiej 9
 • Katedra Medycyny Sądowej
 • Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej
 • Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
 • Katedra i Zakład Farmakognozji
 • budynek dydaktyczny Patomorfologii, ul. M. Curie Skłodowskiej 9
 • Katedra i Zakład Immunologii
 • Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej
 • budynek Wydziału Farmaceutycznego, ul. M. Curie Skłodowskiej 9
 • Katedra i Zakład Chemii Organicznej
 • Katedra i Zakład Chemii Leków
 • Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
 • Katedra i Zakład Biofarmacji
 • Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
 • Katedra i Zakład Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej
 • Katedra i Zakład Bromatologii
 • Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
 • budynek Biblioteki Medycznej, ul. M. Curie Skłodowskiej 9
 • Katedra i Zakład Kinezyterapii i Masażu Leczniczego
 • Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii
 • ul. Karłowicza 24 w Bydgoszczy, ul. M. Curie Skłodowskiej 9
 • Katedra i Zakład Fizjologii
 • Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej
 • Katedra i Zakład Biologii Medycznej
 • Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
 • Katedra i Zakład Biochemii
 • Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej
 • ul. Kurpińskiego 5 w Bydgoszczy, ul. M. Curie Skłodowskiej 9
 • Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
 • Drzwi Otwarte w Collegium Medicum - 15 marca 2009 r.
  Drzwi Otwarte w...
  Szczegóły Pobierz
  Drzwi Otwarte w Collegium Medicum - 15 marca 2009 r.
  Drzwi Otwarte w...
  Szczegóły Pobierz
  Drzwi Otwarte w Collegium Medicum - 15 marca 2009 r.
  Drzwi Otwarte w...
  Szczegóły Pobierz
  Drzwi Otwarte w Collegium Medicum - 15 marca 2009 r.
  Drzwi Otwarte w...
  Szczegóły Pobierz
  Drzwi Otwarte w Collegium Medicum - 15 marca 2009 r.
  Drzwi Otwarte w...
  Szczegóły Pobierz
  Drzwi Otwarte w Collegium Medicum - 15 marca 2009 r.
  Drzwi Otwarte w...
  Szczegóły Pobierz
  Drzwi Otwarte w Collegium Medicum - 15 marca 2009 r.
  Drzwi Otwarte w...
  Szczegóły Pobierz
  Drzwi Otwarte w Collegium Medicum - 15 marca 2009 r.
  Drzwi Otwarte w...
  Szczegóły Pobierz
  Drzwi Otwarte w Collegium Medicum - 15 marca 2009 r.
  Drzwi Otwarte w...
  Szczegóły Pobierz
  Drzwi Otwarte w Collegium Medicum - 15 marca 2009 r.
  Drzwi Otwarte w...
  Szczegóły Pobierz
  Drzwi Otwarte w Collegium Medicum - 15 marca 2009 r.
  Drzwi Otwarte w...
  Szczegóły Pobierz
  Drzwi Otwarte w Collegium Medicum - 15 marca 2009 r.
  Drzwi Otwarte w...
  Szczegóły Pobierz
  Drzwi Otwarte w Collegium Medicum - 15 marca 2009 r.
  Drzwi Otwarte w...
  Szczegóły Pobierz
  Drzwi Otwarte w Collegium Medicum - 15 marca 2009 r.
  Drzwi Otwarte w...
  Szczegóły Pobierz
  Drzwi Otwarte w Collegium Medicum - 15 marca 2009 r.
  Drzwi Otwarte w...
  Szczegóły Pobierz
  Drzwi Otwarte w Collegium Medicum - 15 marca 2009 r.
  Drzwi Otwarte w...
  Szczegóły Pobierz
  Drzwi Otwarte w Collegium Medicum - 15 marca 2009 r.
  Drzwi Otwarte w...
  Szczegóły Pobierz
  Drzwi Otwarte w Collegium Medicum - 15 marca 2009 r.
  Drzwi Otwarte w...
  Szczegóły Pobierz
  Drzwi Otwarte w Collegium Medicum - 15 marca 2009 r.
  Drzwi Otwarte w...
  Szczegóły Pobierz
  Drzwi Otwarte w Collegium Medicum - 15 marca 2009 r.
  Drzwi Otwarte w...
  Szczegóły Pobierz
  Drzwi Otwarte w Collegium Medicum - 15 marca 2009 r.
  Drzwi Otwarte w...
  Szczegóły Pobierz
  Drzwi Otwarte w Collegium Medicum - 15 marca 2009 r.
  Drzwi Otwarte w...
  Szczegóły Pobierz
  Drzwi Otwarte w Collegium Medicum - 15 marca 2009 r.
  Drzwi Otwarte w...
  Szczegóły Pobierz
   
   
  Powered by Phoca Gallery