HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Galeria 2004-2008 - Nowy budynek Wydziału Farmaceutycznego

 

Nowy budynek Wydziału Farmaceutycznego
 

W dniu 26.01.2006 roku nastąpiło uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego upamiętniającego budowę obiektu Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Akt został podpisany przez:

 • Waldemara Achramowicza, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 • dr hab. Andrzeja Jamiołkowskiego, prof. UMK, Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • dr hab. Małgorzatę Tafil-Klawe, prof. UMK, Prorektor ds. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • dr hab. Bronisława Grzegorzewskiego, prof. UMK, Dziekana Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 •        

          

          


   

   

   

   

   

  Kształcenie na kierunku farmacja rozpoczęto w 2002 roku. Wówczas to podjęto działania zmierzające do pozyskania funduszy na budowę nowego obiektu na potrzeby kształcenia na tym kierunku. Jednocześnie rozpoczęto prace, których zwieńczeniem był projekt obiektu.
  Finansowanie realizacji inwestycji dla Wydziału Farmaceutycznego UMK odbywa się na podstawie umowy zawartej w 2005 roku, między Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Pana Waldemara Achramowicza, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Pana Jana Szopińskiego, Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu reprezentowanym przez ówczesnego Rektora Uczelni Pana Prof. dr hab. Jana Kopcewicza. Jej przedmiotem jest udzielenie, w latach 2005-2006, dotacji w kwocie 23.830.542,20 PLN z przeznaczeniem na budowę i wyposażenie nowego obiektu.
  Przetarg na budowę ogłoszono w 2005 roku. W jego wyniku budowę obiektu powierzono Konsorcjum „ERBUD-EBUD” – Przemysłówka z Warszawy. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło 20.09.2005 roku. Stan zaawansowania budowy, na dzień 18.01.2006 roku, jest następujący: stan otwarty, wykonana jest druga kondygnacja i przykryta jest ona stropem. Obecnie wykonywany jest dach wentylowany. Termin odbioru końcowego budynku przewidywany jest na 20.11.2006 roku.

  Budynek dla Wydziału Farmaceutycznego będzie trzykondygnacyjny, podpiwniczony o następujących parametrach:

 • kubatura: 23.307,45 m3
 • powierzchnia użytkowa: 5.324,39 m2
 • powierzchnia zabudowy: 1.606,26 m2.
 •  

   

   

   

   

  W budynku usytuowane będą sala wykładowa, 3 sale seminaryjne, laboratoria dydaktyczne i pracownie naukowe.  
  Sala wykładowa przeznaczona będzie dla 150 studentów a sale seminaryjne dla 70 studentów. Pracownie studenckie, w których powstanie 210 stanowisk do prowadzenia ćwiczeń, wyposażone zostaną również w dygestoria oraz aparaturę dydaktyczną. W całym obiekcie funkcjonować będzie nowoczesna sieć komputerowa. Łącznie w budynku Wydziału Farmaceutycznego UMK będą mogły odbywać się zajęcia dydaktyczne dla ponad 430 studentów, a około połowy powierzchni obiektu przeznaczonej będzie na prowadzenie badań naukowych.
  Pracownie naukowe wszystkich jednostek usytuowanych w obiekcie uzyskają zarówno podstawowe wyposażenie, jak i aparaturę naukową niezbędną do prowadzenia badań.
  W obiekcie będzie prowadzone także kształcenie podyplomowe dla farmaceutów.

  Na pierwszy rok studiów na kierunku farmacji, na którym kształcenie trwa 11 semestrów, przyjmowanych jest corocznie 120 studentów - zatem łączna liczba studentów tego kierunku w roku akademickim 2006/2007 będzie wynosić około 600 osób.


  Fotoreportaż:

  Nowy budynek Wydziału Farmaceutycznego
  Nowy budynek Wy...
  Szczegóły Pobierz
  Nowy budynek Wydziału Farmaceutycznego
  Nowy budynek Wy...
  Szczegóły Pobierz
  Nowy budynek Wydziału Farmaceutycznego
  Nowy budynek Wy...
  Szczegóły Pobierz
  Nowy budynek Wydziału Farmaceutycznego
  Nowy budynek Wy...
  Szczegóły Pobierz
  Nowy budynek Wydziału Farmaceutycznego
  Nowy budynek Wy...
  Szczegóły Pobierz
  Nowy budynek Wydziału Farmaceutycznego
  Nowy budynek Wy...
  Szczegóły Pobierz
  Nowy budynek Wydziału Farmaceutycznego
  Nowy budynek Wy...
  Szczegóły Pobierz
  Nowy budynek Wydziału Farmaceutycznego
  Nowy budynek Wy...
  Szczegóły Pobierz
  Nowy budynek Wydziału Farmaceutycznego
  Nowy budynek Wy...
  Szczegóły Pobierz
  Nowy budynek Wydziału Farmaceutycznego
  Nowy budynek Wy...
  Szczegóły Pobierz
  Nowy budynek Wydziału Farmaceutycznego
  Nowy budynek Wy...
  Szczegóły Pobierz
  Nowy budynek Wydziału Farmaceutycznego
  Nowy budynek Wy...
  Szczegóły Pobierz
  Nowy budynek Wydziału Farmaceutycznego
  Nowy budynek Wy...
  Szczegóły Pobierz
  Nowy budynek Wydziału Farmaceutycznego
  Nowy budynek Wy...
  Szczegóły Pobierz
   
   
  Powered by Phoca Gallery