Zakres działania i godziny urzędowania Prorektora ds. Collegium Medicum

Zakres działania i godziny urzędowania Prorektora ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-SypniewskaProrektor ds. Collegium Medicum
na kadencję 2016-2020


prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska


85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13/15
tel. 52 585-33-82(83) fax +48 52 585-33-84
e-mail: prorektor-Sypniewska@cm.umk.pl 

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):
  wtorek  godz. 9.00 – 11.00
  środa  godz. 9.00 – 11.30


Zakres działania:

  1. Koordynuje działalność naukową, dydaktyczną i inwestycyjną Collegium Medicum.
  2. Sprawuje nadzór nad działalnością poszczególnych jednostek Collegium Medicum.
  3. We współpracy z pozostałymi prorektorami inicjuje kierunki rozwoju badań naukowych, działalności dydaktycznej oraz polityki kadrowej w Collegium Medicum.
  4. Nadzoruje i koordynuje działalność uniwersyteckich zakładów opieki zdrowotnej - szpitali i poradni.
  5. Nadzoruje realizację umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
  6. Sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością administracji Collegium Medicum.
  7. Koordynuje współpracę jednostek Collegium Medicum z innymi jednostkami UMK.