Zakres działania i godziny urzędowania Prorektora ds. Collegium Medicum

Zakres działania i godziny urzędowania Prorektora ds. Collegium Medicum

Prorektor ds. Collegium Medicum
prof. dr hab. Jacek Manitius  

85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13/15
tel. 52 585-33-82(83), fax +48 52 585-33-84
e-mail: prorektor-Manitius@cm.umk.pl

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):
środa  godz. 11.00 – 13.00
czwartek  godz. 11.00 – 13.30


Zakres działania:

1. Nadzoruje i koordynuje działalność uniwersyteckich zakładów opieki zdrowotnej.
2. Nadzoruje realizację przez uniwersyteckie zakłady opieki zdrowotnej umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
3. Nadzoruje i koordynuje działalność kliniczną na Uniwersytecie.
4. Koordynuje kształcenie podyplomowe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
5. Koordynuje współpracę z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.
6. Reprezentuje Uniwersytet w instytucjach przedstawicielskich szkolnictwa wyższego  i nauki w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
7. Koordynuje działalność inwestycyjną w części bydgoskiej Uniwersytetu.
8. Sprawuje nadzór nad działalności jednostek organizacyjnych Uniwersytetu zlokalizowanych w Bydgoszczy.
9. Koordynuje współpracę jednostek organizacyjnych Collegium Medicum z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu.
10. Pełni funkcję bezpośredniego przełożonego w stosunku do: Działu Spraw pracowniczych CM, Zespołu ds. BHP i Ppoż. CM, Zespołu ds. Kontroli Wewnętrznej CM, Zespołu Radców Prawnych CM, Sekretariatu Prorektora ds. CM, Samodzielnego Stanowiska  ds. Kształcenia Podyplomowego CM, Samodzielnego Stanowiska ds. Obronnych CM, Samodzielnego Stanowiska ds. Ochrony Informacji Niejawnych CM.