Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w CM UMK w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi

logo

BEZPŁATNE KURSY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CM UMK

w ramach konkursu nr POWR.05.04.00-IP.05-00-002/15
na realizację projektu
„Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w CM UMK
w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”
- Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia,
Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  OFERTA:  

Kursy kwalifikacyjne   Kursy specjalistyczne  
 1.   Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek  
  
 1.   Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych  
 2.  Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych  
 3.  Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych  
2.

 

 Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek  

  (wymagane ukończenie kursów specjalistycznych: Resyscytacja krążeniowo-oddechowa i Wykonanie i interpretacja zapisu EKG)
  - KONIECZNOŚĆ POSIADANIA ZAŚWIADCZEŃ O UKOŃCZENIU WW. KURSÓW   DO DNIA ZAKOŃCZENIA KURSU KWALIFIKACYJNEGO - EGZAMINU KOŃCOWEGO


  

 4.  Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi  w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych  
 5.  Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi  dla pielęgniarek  
 6.  Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek  


  REKRUTACJA:  

Na powyższe kursy prowadzany jest nabór ciągły.

  INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW:  

 1. Informacje o programie >>

 2. HARMONOGRAMY ZJAZDÓW >>


  PLIKI DO POBRANIA:  

 1. WNIOSEK O ZAKWALIFIKOWANIE DO KURSU:
 2. docxZaświadczenie o zatrudnieniu - pobierz wzór48.7 KB


  AKTUALNOŚCI:  

TRWA REKRUTACJA NA NASTĘPUJĄCE KURSY:

Kursy specjalistyczne:

 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część I;
 • Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych;
 • Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek;

Kursy kwalifikacyjne:

 • Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek;
 • Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
  (wymagane ukończenie kursów specjalistycznych: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i Wykonanie i interpretacja zapisu EKG)
  - KONIECZNOŚĆ POSIADANIA ZAŚWIADCZEŃ O UKOŃCZENIU WW. KURSÓW DO DNIA ZAKOŃCZENIA KURSU KWALIFIKACYJNEGO - EGZAMINU KOŃCOWEGO.

Wnioski o rozpoczęcie szkolenia wraz z wymaganymi dokumentami należy składać:

 • drogą mailową na adres: zkpodyppiel@cm.umk.pl

 • pocztą tradycyjną/osobiście na adres:
    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
    Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
    Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
    ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

 


Szczegółowych informacji o warunkach rekrutacji i udziału w projekcie udziela:

Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
tel. 52 585-58-29
tel. 52 585-58-30
e-mail: zkpodyppiel@cm.umk.pl
Projekt pn. „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w CM UMK w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”
współfinansowany jest przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój