Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w CM UMK w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w CM UMK w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi

logo

BEZPŁATNE KURSY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CM UMK

w ramach konkursu nr POWR.05.04.00-IP.05-00-002/15
na realizację projektu
„Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w CM UMK
w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”
- Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia,
Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  OFERTA dla województwa kujawsko-pomorskiego:  

Kursy kwalifikacyjne   Kursy specjalistyczne  
 1.   Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek  
  
 1. 

 Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych I część

 2.

 

Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych  

2.

 

 Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek  

  (wymagane ukończenie kursów specjalistycznych: Resyscytacja krążeniowo-oddechowa i Wykonanie i interpretacja zapisu EKG)
  - KONIECZNOŚĆ POSIADANIA ZAŚWIADCZEŃ O UKOŃCZENIU WW. KURSÓW   DO DNIA ZAKOŃCZENIA KURSU KWALIFIKACYJNEGO - EGZAMINU KOŃCOWEGO


  

 3.  Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi  w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych  


  REKRUTACJA:  

Na powyższe kursy prowadzany jest nabór ciągły.

Rejestracja na wszystkie kursy od dnia 1.07.2017 r. odbywa sie wyłącznie za pośrednictwem systemu SMK.

Więcej informacji https://smk.ezdrowie.gov.pl/ w zakładce Pomoc

 

 

  INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW:  

 1. Informacje o programie >>

 2. HARMONOGRAMY ZJAZDÓW >>


  PLIKI DO POBRANIA:  

 1. docxZaświadczenie o zatrudnieniu - pobierz wzór48.7 KB


  AKTUALNOŚCI:  

TRWA REKRUTACJA NA NASTĘPUJĄCE KURSY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM:

Kursy specjalistyczne:

 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część I;
 • Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych;
 • Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

Kursy kwalifikacyjne:

 • Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek;
 • Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
  (wymagane ukończenie kursów specjalistycznych: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i Wykonanie i interpretacja zapisu EKG)
  - KONIECZNOŚĆ POSIADANIA ZAŚWIADCZEŃ O UKOŃCZENIU WW. KURSÓW DO DNIA ZAKOŃCZENIA KURSU KWALIFIKACYJNEGO - EGZAMINU KOŃCOWEGO.

Kontakt z Zakładem Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek:

 • drogą mailową na adres: zkpodyppiel@cm.umk.pl

 • pocztą tradycyjną/osobiście na adres:
    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
    Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
    Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
    ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz 
 •   tel. 52 585-58-29
    tel. 52 585-58-30 Projekt pn. „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w CM UMK w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”
współfinansowany jest przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój