Instalacja oprogramowania antywirusowego Eset Smart Security

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA ESET
 

Aby zainstalować oprogramowanie antywirusowe Eset Smart Security należy zalogować się jako użytkownik z uprawnieniami administratora i po usunięciu starego programu antywirusowego wykonać kolejno następujące czynności:

Instalacja programu ESET zdjęcie 1

 • Na kolejnej planszy klikamy "Dalej"

Instalacja programu ESET zdjęcie 2

 • Czytamy uważnie warunki umowy licencyjnej
 • Zaznaczamy "Akceptuję warunki Umowy Licencyjnej"
 • Klikamy "Dalej"

Instalacja programu ESET zdjęcie 3

 • Zaznaczamy Tryb instalacji "Typowa"
 • Klikamy "Dalej"

Instalacja programu ESET zdjęcie 4

 • Wpisujemy nazwę użytkownika oraz hasło (uwzględniając wielkość znaków)
 • Klikamy "Dalej"

Instalacja programu ESET zdjęcie 5

 • Następnie klikamy "Dalej"

Instalacja programu ESET zdjęcie 6

 • Rozwijamy listę "Wybierz jedną z opcji"

Instalacja programu ESET zdjęcie 7

 • Wybieramy "Włącz wykrywanie potencjalnie niepożądanych aplikacji"

Instalacja programu ESET zdjęcie 8

 • Klikamy "Dalej"

Instalacja programu ESET zdjęcie 9

 • Następnie klikamy "Instaluj"

Instalacja programu ESET zdjęcie 10

 • Czekamy, aż kreator zainstaluje program...

Instalacja programu ESET zdjęcie 11

 • Klikamy "Zakończ"

Instalacja programu ESET zdjęcie 12

 • Przy pierwszym uruchomieniu programu Eset Smart Security pojawi się okno "Zmiana trybu ochrony komputera w sieci"
 • Zaznaczamy "Zezwól na udostępnianie"
 • Klikamy "OK"

Instalacja programu ESET zdjęcie 13